Về Chúng Tôi

Về Chúng Tôi

THIẾT KẾ VÀ PHÊ DUYỆT TRUNG TÂM KHU VỰC

American Regional Center For Entrepreneurs (ARCFE) được B An Ninh Ni Đa Hoa Kỳ chỉ đnh là mt trung tâm khu vc vào 5/3/2013. Đơn đăng ký mở rng khu vc của công ty cũng đã được chấp thun vào 9/10/2013. ARCFE cung cấp vốn cho các d án phát triển kinh tế to vic làm trên khắp thành phố New York.

Các khu vc đa lý hin ti của chúng tôi bao gồm: Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx, Nassau, Westchester, Richmond, Rockland, Suffolk, Putnam, Dutchess, Orange, Ulster (New York); Litchfield, New Haven, Farfield (Connecticut); Bergen, Essex, Hudson, Morris, Passaic, Sussex, Union (New Jersey).

Thư Chỉ định và Phê duyệt Trung tâm Khu vực do USCIS cấp

Thư chấp thuận của Trung tâm Khu vực do Sở Di trú Hoa Kỳ cấp

Nhóm quản lý

Lily Guo

Hơn 10 năm kinh nghim trong vic điều hành mt trung tâm khu vc về tài chính phát triển bất đng sản EB-5.

Là mt nhà đầu tư bất đng sản nhiều kinh nghim trong th trường New York. 

Có nhiều năm kinh nghim làm vic cho mt công ty Lut di trú M.

Đã cung cấp dch v tư vấn cho nhiều trung tâm khu vc khác hướng dẫn chuẩn b hồ sơ để được USCIS chấp thun.

Nhn bng MBA của Arizona State University vào năm 1999.

John Mclnerney

Ông McInerney đã có 10 năm đồng hành cùng ARCFE.

Ông ph trách xem xét, đề xuất và phê duyt các d án bất đng sản cho trung tâm khu vc, cũng như quản lý các d án đầu tư đang trong quá trình tiến hành.

Trước khi gia nhp ARCFE, ông đã có hơn 30 năm kinh nghim làm vic trong lĩnh vc tài chính bất đng sản và phát triển bất đng sản.

Dưới s chỉ đo của ông, ARCFE đã xây dng mt đi ngũ đầy kinh nghim và hiu biết rng về th trường bất đng sản New York.

Nhn bng MBA của St. John’s University.

Liên h

SĐT

+1-212 889 5333

Văn phòng chính

28-07 Đi L Jackson, tầng 8

Thành Phố Long Island, Bang New York 11101

Email

info@arcfe.com

Gửi Email

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.