【TIN TỨC】 Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) Bác Bỏ Kháng Cáo Đối Với Vụ Kiện của Trung Tâm Khu Vực EB-5 Behring

01/08/2022 by ARCFE U.S.

Trong vụ kiện của Trung tâm khu vực Behiring v. Wolf, Trung tâm khu vực Behiring và công ty luật Greenberg Traurig đã thành công trong việc yêu cầu toà án không cho phép thực hiện quy tắc Hiện đại hoá EB-5. Điều này đã đảo ngược số tiền đầu tư tối thiểu từ $900,000 USD trở lại $500,000 USD cho những dự án thuộc TEA.

Đơn kháng cáo được nộp vào tháng 8/2021 bởi Mayorkas – Bộ trưởng Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS), Renarud – Giám Đốc Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS), và Pearson, Giám Đốc Chính Sách của Chương trình Đầu tư Định cư thuộc USCIS. Vào ngày 5/1 vừa qua, DHS đã đệ đơn đề nghị bác bỏ kháng cáo này.

Việc bác bỏ kháng cáo sẽ ảnh hưởng ngành EB-5 như thế nào?

Theo luật sư Michael A. Harris, việc DHS bác bỏ đơn kháng cáo vụ kiện của Behiring có thể dẫn đến một trong hai điều sau: (1) USCIS thông qua quyết định tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên và điều chỉnh các tiêu chuẩn xác định vị trí dự án TEA, cũng như các biện pháp cải cách khác cho các nhà đầu tư, trung tâm khu vực và dự án; (2) Quốc Hội thông qua điều luật mới để hệ thống hoá các quy định mà USCIS đã và đang tìm cách thực hiện. 

Harris cho biết khoản đầu tư tối thiểu hiện tại ($500,000 cho dự án thuộc TEA) và các tiêu chuẩn xác định TEA có thể sẽ không thay đổi trong vài tháng tới. Việc DHS bác bỏ kháng cáo là tin rất tốt đối với ngành EB-5, và việc này sẽ khiến nhu cầu EB-5 tăng vọt khi Quốc Hội uỷ quyền lại chương trình EB-5 trung tâm khu vực.