【TIN TỨC】 BẢNG TIN THỊ THỰC THÁNG 2

01/15/2022 by ARCFE U.S.

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Bản tin Thị thực cho Tháng Hai như sau:

Xem thêm tại đây

Hiện chương trình EB-5 Trung tâm Khu vực (EB-5 RCs) vẫn đang chờ Quốc Hội uỷ thác lại, do đó hiện giờ tình trạng chương trình trên bảng tin thị thực là "U - Unauthorized". Các chuyên gia EB-5 mong rằng chương trình sẽ quay lại vào ngày 18 tháng 2 năm 2022.

Cách đọc Bảng tin Thị thực

Sample visa bulletin

"C" = Current (hiện tại)

  • Không bị tồn đọng. Sở Di Trú (USCIS) xử lý tất cả hồ sơ.

"U" = Unauthorized (không có phép)

  • Chương trình đang bị ngưng.

Date (DDMYY)

  • Bị tồn đọng.
  • USCIS chỉ xử lý hồ sơ được nộp trước ngày được nêu.
  • Hồ sơ nộp sau ngày này sẽ phải tiếp tục chờ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc Quốc Hội ủy quyền lại chương trình EB-5 RCs và cập nhật thông tin mới nhất.