【TIN TỨC】 LỊCH CHIẾU KHÁN 3/2022

02/16/2022 by ARCFE U.S.

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Bản tin Thị thực cho Tháng Ba như sau:

Hiện chương trình EB-5 Trung tâm Khu vực (EB-5 RCs) vẫn đang chờ Quốc Hội uỷ thác lại, do đó hiện giờ tình trạng chương trình trên bảng tin thị thực là “U – Unauthorized”. Các chuyên gia EB-5 mong rằng chương trình sẽ quay lại vào ngày 18 tháng 2 năm 2022.

Cách đọc Bảng tin Thị thực

“C” = Current (hiện tại)

  • Không bị tồn đọng. Sở Di Trú (USCIS) xử lý tất cả hồ sơ.

“U” = Unauthorized (không có phép)

  • Chương trình đang bị ngưng.

Date (DDMYY)

  • Bị tồn đọng.
  • USCIS chỉ xử lý hồ sơ được nộp trước ngày được nêu.
  • Hồ sơ nộp sau ngày này sẽ phải tiếp tục chờ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc Quốc Hội ủy quyền lại chương trình EB-5 RCs và cập nhật thông tin mới nhất.

Đọc cập nhật mới nhất về EB-5 tại đây >>

Headquarter (New York, USA)

P: +1 (212) 889-5333

E: info@arcfe.com

[sf_button colour="black" type="stroke-to-fill" size="large" link="https://mailchi.mp/arcfe/mailing-list-vn" target="_blank" icon="" dropshadow="yes" rounded="no" extraclass=""]ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ THÁNG TỪ ARCFE[/sf_button]