【TIN TỨC】 DỰ LUẬT QUỐC HỘI ĐỀ XUẤT GIA HẠN EB-5 RC & $800K TIỀN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

03/08/2022 by ARCFE U.S.

Theo cập nhật mới từ các nguồn trong ngành, Dự Luật Quốc Hội vừa có một số sửa đổi đối với số tiền đầu tư tối thiểu của chương trình EB-5.

Nếu dự luật được thông qua, số tiền đầu tư tối thiểu sẽ ngay lập tức

  • •Tăng từ $500k lên $800k cho các dự án thuộc TEA
  • •Tăng từ $1M lên $1.05M~$1.1M cho các dự án không thuộc TEA

Số tiền này sẽ áp dụng đối với cả hai chương trình EB-5 đầu tư trực tiếp và gián tiếp thông qua Trung tâm Khu vực. Nếu dự luật được thông qua cùng với ngân sách liên bang, số tiền mới này sẽ lập tức có hiệu lực vào ngày 11/03/2022.

Những thay đổi đáng chú ý khác:

[sf_button colour="black" type="stroke-to-fill" size="large" link="https://www.arcfe.com/vi/2022/02/10/%e3%80%90arcfe-news%e3%80%91-ngay-uy-quyen-lai-chuong-trinh-eb-5-trung-tm-khu-vuc-doi-toi-ngay-11-3/" target="_blank" icon="" dropshadow="yes" rounded="no" extraclass=""]NHỮNG THAY ĐỔI ĐÁNG CHÚ Ý[/sf_button]

Những thay đổi này có thể được trình lên Quốc hội và có thể được phê duyệt hoặc không.

Nếu thuận lợi, Ngân sách mà dự luật EB-5 đính kèm sẽ được trình Quốc Hội vào thứ 3 (ngày 07/03), các Nghị sĩ làm việc vào thứ 4 và thứ 5, và sẽ được Tổng thống Biden ký thông qua vào thứ 6 (ngày 11/03).

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức mới nhất. 

Văn Phòng Chính (Bang New York, Mỹ)

SĐT: +1 (212) 889-5333

Email: info@arcfe.com

Địa chỉ: 28-07 Jackson Avenue, 8th Fl., Long Island City, NY 11101

[sf_button colour="black" type="stroke-to-fill" size="large" link="https://mailchi.mp/arcfe/mailing-list-vn" target="_blank" icon="" dropshadow="yes" rounded="no" extraclass=""]ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ THÁNG TỪ ARCFE[/sf_button]