【TIN TỨC】 LỊCH CHIẾU KHÁN 4/2022

03/16/2022 by ARCFE U.S.

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Bản tin Thị thực cho Tháng Tư như sau:

Chương trình EB-5 Trung tâm Khu vực (EB-5 Regional Center) đã được gia hạn. Lần gia hạn này đi cùng với nhiều thay đổi và cải cách đối với chương trình EB-5. Vì vậy, Sở Di Trú (USCIS) cần 60 ngày từ ngày chương trình được gia hạn (15/3/2022) để phân tích những cải cách này và thông báo cách họ sẽ xử lý hồ sơ EB-5 dựa trên dự luật đã được thông qua. Điều này cũng có nghĩa là ngày ưu tiên trên bảng tin thị thực tháng tư vẫn là “Unauthorized – U”. Ngày sớm nhất mà USCIS có thể bắt đầu xử lý hồ sơ mới là 15/5/2022.

Cách đọc Bảng tin Thị thực

“C” = Current (hiện tại)

  • Không bị tồn đọng. Sở Di Trú (USCIS) xử lý tất cả hồ sơ.

“U” = Unauthorized (không có phép)

  • Chương trình đang bị ngưng.

Date (DDMYY)

  • Bị tồn đọng.
  • USCIS chỉ xử lý hồ sơ được nộp trước ngày được nêu.
  • Hồ sơ nộp sau ngày này sẽ phải tiếp tục chờ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc Quốc Hội ủy quyền lại chương trình EB-5 RCs và cập nhật thông tin mới nhất.

Cập nhật những thay đổi đáng chú ý của chương trình EB-5 >>

Headquarter (New York, USA)

P: +1 (212) 889-5333

E: info@arcfe.com

[sf_button colour=”black” type=”stroke-to-fill” size=”large” link=”https://mailchi.mp/arcfe/mailing-list-vn” target=”_blank” icon=”” dropshadow=”yes” rounded=”no” extraclass=””]ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ THÁNG TỪ ARCFE[/sf_button]