【TIN TỨC】 TỔNG THỐNG BIDEN KÝ DỰ LUẬT OMNIBUS & MỘT SỐ ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

03/17/2022 by ARCFE U.S.

Vào thứ ba ngày 15/3/2022 vừa qua, Tổng thống Biden đã ký Dự luật ngân sách liên bang Omnibus trị giá $1.5 nghìn tỷ đô la, cùng với sự chấp thuận trở lại của chương trình EB-5 Trung tâm Khu vực (EB-5 RC) với một vài thay đổi đi kèm có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, Sở Di Trú Mỹ (USCIS) sẽ không xử ký hồ sơ EB-5 RC mới cho đến ngày 15/5/2022 do ngôn ngữ của những quy định còn khá mơ hồ. USCIS cần 60 ngày từ ngày chương trình được uỷ quyền lại (15/3/2022) để phân tích và đưa thêm thông tin về cách cơ quan này sẽ xử lý hồ sơ EB-5 trong thời gian tới.

Watch President Biden Signed Omnibus Bill Here >>

SỞ DI TRÚ MỸ USCIS SẼ KHÔNG XỬ LÝ HỒ SỞ EB-5 MỚI TRONG 60 NGÀY ĐẦU TIÊN TỪ NGÀY EB-5 RC CHÍNH THỨC QUAY LẠI

Mặc dù đã có những phân tích về dự luật cải cách EB-5 từ các luật sư di trú, chúng tôi cho rằng một số chi tiết có thể thay đổi tuỳ vào cách phân tích của USCIS. Trong những ngày tới, USCIS sẽ đưa ra tuyên bố ngắn xác nhận họ chấp nhận sự quyết định gia hạn của chương trình EB-5 RC và những cải cách chung cho chương trình EB-5, và họ cũng sẽ đưa ra phân tích riêng trong thời gian sớm nhất. Bạn có thể đọc bản tóm tắt những thay đổi của chương trình EB-5 tại đây:

ĐỌC TÓM TẮT TẠI ĐÂY >>

MỘT SỐ ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT:

[sf_icon image=”fas fa-arrow-right” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”#036CB2″] Quy định mới yêu cầu USCIS phải làm việc hiệu quả hơn trong việc xử lý hồ sơ EB-5. USCIS phải nghiên cứu xem họ cần bao nhiều nguồn nhân lực, tài chính để tăng hiệu suất, và gây quỹ thông qua việc tăng phí nộp hồ sơ.

[sf_icon image=”fas fa-arrow-right” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”#036CB2″] USCIS có thể yêu cầu Trung tâm Khu vực đăng ký lại công ty và danh sách các dự án trước khi nhà đầu tư có thể nộp đơn EB-5.

[sf_icon image=”fas fa-arrow-right” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”#036CB2″] Quy định mới yêu cầu 10% việc làm mới được tạo ra từ các dự án của Trung tâm Khu vực là việc làm trực tiếp. Công việc do người thuê một phần của dự án cũng có thể được tính vào việc tạo việc làm mới. Ví dụ: Quán cà phê thuê một phần của toà nhà để kinh doanh. Nếu quán này là một chi nhánh hoàn toàn mới mà không phải một chi nhánh đã có sẵn ở nơi nào đó chuyển qua thì số lượng nhân viên ở quán cà phê mới này có thể được tính vào số việc làm trực tiếp. Các Trung tâm Khu vực hiện vẫn đang chờ phía USCIS hoàn thành việc phân tích các quy định mới, đặc biệt là cách xác định việc làm trực tiếp (tức là công việc có bảng lương W-2 hay công việc xây dựng).

[sf_icon image=”fas fa-arrow-right” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”#036CB2″] Việc triển khai lại vốn đầu tư (redeployment) là cần thiết để duy trì yêu cầu về rủi ro cho đến khi các nhà đầu tư có thẻ xanh được 2 năm. Tuy nhiên, chỉ những việc làm được tạo ra từ khoản đầu tư ban đầu mới được tính vào yêu cầu tạo 10 việc làm. Tái triển khai phải là đầu tư thương mại, không được là các khoản đầu tư cổ phiếu/trái phiếu/v.v. Quy định mới cũng loại bỏ các giới hạn địa lý đối với việc tái triển khai vốn, có nghĩa là một nhà đầu tư đầu tư vào dự án ở California, bây giờ có thế tái đầu tư một dự án khác ở New York.

[sf_icon image=”fas fa-arrow-right” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”#036CB2″] Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết trước, quy định mới yêu cầu tăng sự bảo vệ cho các nhà đầu tư, bao gồm: Grandfathering, tăng sự giám sát đối với Trung tâm khu vực và luật bảo vệ nhà đầu tư Innocent Investor Protection. Luật Innocent Investor Protection này không chỉ tăng cường khả năng bảo vệ cho các nhà đầu tư bị chấm dứt hoạt động hoặc bỏ ngang bởi Trung tâm khu vực, Doanh nghiệp Thương mại Mới (NCE) hoặc Tổ chức Tạo việc làm (JCE) nơi nhà đầu tư hợp tác, mà còn bảo vệ độ tuổi của con cái nhà đầu tư (ngay cả khi tại thời điểm tái đầu tư, con cái nhà đầu tư đã trên 21 tuổi).

[sf_icon image=”fas fa-arrow-right” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”#036CB2″] Các nhà đầu tư đang ở Mỹ có thể chọn nộp đơn cùng lúc (concurrent filing). Họ có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng thị thực (I-485) và đơn xin nhập cư (I-526) cùng lúc nếu ngày ưu tiên là “CURRENT”. Những cá nhân vi phạm tình trạng thị thực ở Mỹ vẫn có thể chọn concurrent filing miễn sao thời gian vi phạm của họ dưới 180 ngày.

Văn Phòng Chính (Bang New York, Mỹ)

SĐT: +1 (212) 889-5000

Email: info@arcfe.com

Địa chỉ: 28-07 Jackson Avenue, 8th Fl., Long Island City, NY 11101

[sf_button colour=”black” type=”stroke-to-fill” size=”large” link=”https://mailchi.mp/arcfe/mailing-list-vn” target=”_blank” icon=”” dropshadow=”yes” rounded=”no” extraclass=””]ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ THÁNG TỪ ARCFE[/sf_button]