【TIN TỨC】 USCIS CÔNG BỐ KẾ HOẠCH GIẢM TỒN ĐỌNG & CẢI TIẾN THỜI GIAN XỬ LÝ

04/15/2022 by ARCFE U.S.

Sở Di Trú đã thông báo vào ngày 29 tháng 3 rằng họ sẽ “tăng năng lực, cải tiến công nghệ và mở rộng nhân sự để đạt được những mục tiêu mới này vào cuối năm tài chính 2023. “Mặc dù thông báo không đề cập rõ ràng đến chương trình EB-5, nhưng quyết định này của USCIS phù hợp với luật EB-5 mới yêu cầu USCIS xử lý đơn xin EB-5 kịp thời, cụ thể là trung bình 120 ngày đối với I-526 và I-829 kiến ​​nghị.

USCIS đang thiết lập các mục tiêu thời gian chu kỳ nội bộ mới trong tháng này với hy vọng giảm tải những trường hợp đang chờ xử lý của cơ quan. Khi thời gian chu kỳ được cải thiện, thời gian xử lý cũng sẽ nhanh chóng, người nộp đơn và người đệ đơn sẽ nhận được quyết định về các trường hợp của họ nhanh hơn. Trong nội bộ, cơ quan giám sát số lượng các trường hợp đang chờ xử lý thông qua một số liệu được gọi là “thời gian chu kỳ”. Điều này đo lường được bao nhiêu trường hợp đang chờ xử lý và có thời gian là bao nhiêu tháng tùy theo từng trường hợp quyết định. Thời gian chu kỳ là những gì mà các bộ phận hoạt động của USCIS sử dụng để đánh giá mức độ tiến bộ của cơ quan có đạt được hay không, nhằm giảm bớt công việc tồn đọng và thời gian xử lý hồ sơ tổng thể của chúng tôi. Xem các mục tiêu thời gian chu kỳ mới bên dưới:

Headquarter (New York, USA)

P: +1 (212) 889-5000

E: info@arcfe.com