【ARCFE Blog】 USCIS BẮT ĐẦU XỬ LÝ CÁC ĐƠN I-526 TỒN ĐỌNG

04/15/2022 by ARCFE U.S.

USCIS đã thông báo vào thứ Hai ngày 11 tháng 4 họ sẽ bắt đầu lại quá trình xử lý đơn I-526 cho các nhà đầu tư đã nộp đơn yêu cầu trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tất cả các đơn I-526 được nộp trước ngày 15 tháng 3 đều được áp dụng điều khoản tổng hợp của EB-5 quy định. “Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý các đơn I-526 theo cách tiếp cận khả dụng thị thực, ưu tiên các đơn I-526 đó dành cho các nhà đầu tư có thị thực sẵn hoặc thị thực sẽ sớm có” cơ quan nhập cư cho biết trong tuyên bố của họ.

Tất cả các trung tâm khu vực được yêu cầu chứng nhận lại

USCIS cũng yêu cầu tất cả các Trung tâm Khu vực EB-5 nộp đơn đăng ký chứng nhận lại trước khi bất kỳ nhà đầu tư EB-5 RC mới nào nộp đơn I-526 của họ. Do việc bãi bỏ Mục 610 của Bộ Thương mại, Tư pháp và Tiểu bang, Đạo luật Chiếm đoạt của Cơ quan Tư pháp và Cơ quan liên quan, các Trung tâm Khu vực được chỉ định trước đây theo mục này không còn được ủy quyền nữa. Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 yêu cầu tất cả các Trung tâm khu vực cung cấp đề xuất tuân thủ các yêu cầu của chương trình mới, sẽ có hiệu lực vào ngày 14 tháng 5. USCIS sẽ cần cung cấp thêm hướng dẫn về các yêu cầu để trở thành trung tâm khu vực theo chương trình mới. Cơ quan hiện không chấp nhận Mẫu I-924 (Đơn xin Chỉ định Trung tâm Khu vực theo Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư) cho mục đích này. ARCFE hiện đang hợp tác chặt chẽ với luật sư của chúng tôi để theo dõi hướng dẫn của USCIS và chuẩn bị các tài liệu bắt buộc để được chứng nhận lại càng sớm càng tốt.

USCIS sẽ không bắt đầu xử lý đơn I-526 mới cho đến ngày 14 tháng 5. Trong thời gian chờ đợi, cơ quan này sẽ tiếp tục phân tích ngôn ngữ của các quy định mới và công bố thông tin chi tiết hơn về cách USCIS sẽ áp dụng chúng trong việc xử lý các đơn đăng ký trong tương lai. Điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư nên đợi đến lúc đó mới đưa ra quyết định. Ngày 14 tháng 5 sẽ đến với nhiều thay đổi sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Các nhà đầu tư cần phải sẵn sàng để tận dụng thời điểm và lợi ích từ những thay đổi này ngay từ sớm.

Giới thiệu Dự án EB-5 Mới của ARCFE: JACKSON

ARCFE hiện đang kêu gọi 25 nhà đầu tư EB-5 cho Dự án Jackson (Nhóm 12 LLC). Dự án của chúng tôi đủ điều kiện vùng TEA theo các quy định mới được thông qua vào ngày 15 tháng 3, cho phép số tiền đầu tư được đặt ở mức 800 nghìn đô la cho mỗi nhà đầu tư. Nó cũng đủ điều kiện cho thị thực EB-5 dành cho khu vực thất nghiệp cao 10%. Nhà đầu tư có thể chọn đầu tư trả góp với số tiền bắt đầu từ $300k (*). Dự án này tọa lạc ngay trung tâm thành phố Long Island – khu phố phát triển nhanh nhất New York.

(*) Các quy định của EB-5 cho phép nhà đầu tư đầu tư trả góp (ví dụ: đầu tư 300 nghìn đô la trước, sau đó đầu tư 500 nghìn đô la còn lại vài tháng sau). Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải có khả năng chứng minh nguồn tiền cho 800 nghìn đô la đầy đủ khi họ gửi đơn I-526 của mình. Chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên nói chuyện với luật sư nhập cư trước khi đưa ra quyết định.

ARCFE GROUP 12 LLC – JACKSON PROJECT (27-51 JACKSON AVE, LIC, NY 11101)

Headquarter (New York, USA)

P: +1 (212) 889-5000

E: info@arcfe.com