【TIN TỨC】 LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 6/2022

05/19/2022 by ARCFE U.S.

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Lịch Chiếu Khán cho tháng 6/2022 như sau:

BẢNG A: FINAL ACTION DATES

Bảng A cung cấp ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) cho các nhà đầu tư EB-5 đã chấp thuận đơn I-526 của họ. Đối với các nhà đầu tư từ các quốc gia có chữ “C” là ngày hành động cuối cùng, họ có thể được cấp thị thực. Đối với các nhà đầu tư từ các quốc gia có ngày (định dạng “DDMYY”) thay vì “C”, đây là ngày ưu tiên (Priority Date) cho nhà đầu tư biết họ đang ở đâu trong hàng đợi. Các nhà đầu tư EB-5 có thể tiếp tục quá trình nộp đơn của họ nếu ngày hành động cuối cùng sau ngày ưu tiên.

BẢNG B: EB-5 DATES FOR FILING

Bảng B quy định ngày nộp đơn cho các quốc gia có lượng tồn đọng thị thực lớn. Các nhà đầu tư từ các quốc gia đó nên tránh nộp đơn đăng ký của họ cho đến một ngày nhất định được hiển thị trên biểu đồ này. Điều này giúp USCIS không nhận được số lượng lớn đơn đăng ký cùng một lúc. Ngoài ra, nó cũng cho biết khi nào thẻ EAD và giấy thông hành có thể được phát hành (đối với Nộp đồng thời).

GỘP CHUNG EB-5 TRỰC TIẾP VÀ EB-5 TRUNG TÂM VÙNG

Bắt đầu từ tháng 6/2022, lịch chiếu khán sẽ không còn chia chương trình đầu tư định cư EB-5 ra thành hai mục (trực tiếp & trung tâm vùng) như trước kia nữa. Các nhà đầu tư trực tiếp bây giờ cũng sẽ phải tuân theo ngày ưu tiên của các nhà đầu tư trung tâm vùng. Để tuân theo luật Cải Cách EB-5 được thông qua vào tháng 3 vừa rồi, Lịch Chiếu Khán sẽ chia chương trình EB-5 ra thành 4 mục bao gồm: (1) visa không dành riêng (unreserved), (2) 20% visa dành riêng cho dự án khu vực nông thôn (reserved rural), (3) 10% visa dành riêng cho dự án khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (reserved high unemployment), và (4) 2% visa dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng (reserved infrastructure).

LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 5/2022
LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 6/2022

Đây là một sự thay đổi lớn, đặc biệt đối với các nhà đầu tư Trung Quốc. Việc gộp cả hai chương trình lại khiến cho những nhà đầu tư trực tiếp tại Trung Quốc cũng phải chịu sự tồn đọng dài hạn như các nhà đầu tư trung tâm vùng. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của chương trình đầu tư trực tiếp. Hiện tại, các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn có thể chọn đầu tư vào dự án có đủ điều kiện để nhận một trong ba mục visa EB-5 dành riêng vì trạng thái hiện giờ của cả ba mục cho thị trường Trung Quốc là "CURRENT". Việc gộp hai chương trình lại cũng rất quan trọng đối với thị trường Việt Nam. Tuy rằng hiện tại Việt Nam đã giải quyết hết vấn đề tồn đọng hồ sơ, rất với sức hấp dẫn của chương trình EB-5 mới, vấn đề này rất có thể sẽ quay trở lại. Nhà đầu tư Việt Nam nên quyết định nộp I-526 sớm nhất có thể.

Lịch Chiếu Khán tháng 6 cho thấy ngoài Trung Quốc thì các nước khác đều đang ở hiện trạng "CURRENT" cho cả bốn mục EB-5 - có nghĩa không có tồn đọng và hồ sơ sẽ được xử lý khi được nhận. Đây là thời điểm vàng để đầu tư đối với các thị trường dễ bị tồn đọng như Việt Nam hay Ấn Độ.

HEADQUARTERS

28-07 Jackson Avenue, 8th Floor, LIC, NY 11101

212-889-5000

info@arcfe.com