【TIN TỨC】 USCIS ĐÃ CẬP NHẬT ĐƠN TÁI UỶ QUYỀN I-956 CHO CÁC TRUNG TÂM VÙNG

05/19/2022 by ARCFE U.S.

Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) đã cập nhật mẫu đơn I-956 cho các Trung tâm vùng (TTV) xin tái cấp phép cùng với các hướng dẫn về quy trình nộp hồ sơ vào Thứ Sáu, ngày 13/5/2022 vừa rồi. Luật sư của chúng tôi đang hoàn tất mẫu đơn này và chuẩn bị các tài liệu cần thiết khác để đáp ứng yêu câu xin tái uỷ quyền.

Xem mẫu đơn I-956 tại đây: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-956.pdf

Dưới đây là một số điểm chính về Hướng dẫn khai đơn I-956 do USCIS quy định:

  • Phí nộp đơn một lần cho tất cả các Trung tâm Vùng khi nộp đơn I-956 là $ 17,795.
  • Khu vực địa lý phải được xác định và chứng minh tác động kinh tế (tạo việc làm). Khu vực này có thể được định nghĩa là nhỏ tầm khu vực dân cư sinh sống cho đến lớn bằng nhiều bang cộng lại. Các Trung tâm Vùng phải cung cấp bằng chứng rằng họ sẽ tạo việc làm trong toàn bộ khu vực được xác định trong đơn I-956.
  • Đơn I-956 yêu cầu các Trung tâm vùng mô tả các loại hình doanh nghiệp sẽ nhận được quỹ EB-5. Họ cũng phải cung cấp chi tiết về việc làm gián tiếp và / hoặc trực tiếp được tạo ra cùng với bất kỳ hiệu quả kinh tế tích cực nào khác.
  • Các Trung tâm Vùng phải phân tích rõ chính sách và thủ tục giải thích cách họ có kế hoạch tuân thủ các quy định hiện hữu và mới của chương trình EB-5.
  • Bất kỳ người nào ở vị trí có thẩm quyền thực sự với Trung tâm Vùng đều phải được xác định trong đơn I-956 và đơn I-956H (“Làm rõ Những người liên quan đến Chương trình Trung tâm Vùng”). Người này phải kiểm tra lý lịch. Ngoài ra, người này phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ.
  • USCIS không nêu rõ cơ quan sẽ mất bao lâu để xử lý và phê duyệt các yêu cầu tái chỉ định. Trước khi chương trình ngừng hoạt động vào năm ngoái, thời gian xử lý đơn I-924 dao động từ 12-24 tháng. Tuy nhiên, xét về việc không có Trung tâm Vùng nào được thay đổi vào thời điểm này, chúng tôi hi vọng các cơ quan có thể xử lý đơn trong khoảng thời gian ngắn.

Một số vụ kiện USCIS của các TTV & Nhà đầu tư EB-5

Trung tâm vùng

Behring một lần nữa hợp tác với Greenberg Traurig trong việc đệ đơn kiện USCIS vào ngày 22/4/2022, liên quan đến yêu cầu tái định cư TTV. Behring lập luận rằng USCIS vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính và hướng dẫn của cơ quan này mâu thuẫn với ý định của Quốc hội đối với chương trình TTV EB-5. Bức thư lưỡng đảng từ Quốc hội cũng xác nhận rằng họ không có ý định để tất cả các TTV đều phải xin tái uỷ quyền và quy trình này sẽ “… đặt một gánh nặng to lớn lên USCIS.” Bức thư lập luận rằng USCIS có các công cụ để xác thực việc tuân thủ các quy định mới của TTV mà không cần xin tái uỷ quyền.

USCIS hiện dựa vào nhận xét của Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, đồng tác giả của Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022, rằng “Dự luật, mà Thượng nghị sĩ Leahy và tôi là tác giả chính, chính thức bãi bỏ chương trình EB-5 TTV cũ… .và thay thế bằng chương trình TTV mới… Tất cả các TTV EB-5 hoạt động theo chương trình thí điểm đã hết hiệu lực và sẽ phải xin tái uỷ quyền TTV… ” Thẩm phán Chhabria, người đang xử lý vụ kiện này, dự kiến ​​sẽ đưa ra một phán quyết vào giữa tháng 6/2022.

Ngoài vụ kiện của Behring, nhiều TTV khác và các nhà đầu tư TTV EB-5 cũng đang cùng nhau đệ đơn một số vụ kiện khác chống lại USCIS. Các chi tiết của vụ việc không thể được thảo luận cho đến khi đơn kiện được đệ trình. Một số nhóm khác cũng đang hướng tới việc nộp đơn kiện của chính họ.

Các TTV EB-5 đang ủng hộ các quy định tốt hơn liên quan đến việc xác nhận sự tuân thủ của TTV với các quy tắc chương trình mới. ARCFE đang theo dõi các cập nhật rất chặt chẽ cho bất kỳ thay đổi và cập nhật nào. Đồng thời, luật sư của chúng tôi đang chuẩn bị các tài liệu cần thiết để yêu cầu chuyển nhượng lại nếu không có gì thay đổi so với quyết định hiện tại của USCIS. Các nhà đầu tư nên tận dụng khung thời gian bổ sung này để chuẩn bị và xem xét cẩn thận các tài liệu về nguồn vốn của họ, và sẵn sàng đi khi USCIS chấp nhận TTV I-526 mới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến bạn đọc.

HEADQUARTERS

28-07 JACKSON AVENUE, 8TH FLOOR, LIC, NY 11101

212-889-5000

INFO@ARCFE.COM