【CẬP NHẬT】 ARCFE NỘP ĐƠN I-956 VÀO NGÀY 19/5

05/24/2022 by ARCFE U.S.

According to the Q&A published by USCIS on April 29th, 2022, all Regional Centers (including those previously authorized) are required to file form I-956 along with Theo thông báo từ Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) vào ngày 29/4/2022, tất cả Trung tâm vùng đều phải nộp đơn I-956 để xin uỷ quyền lại trước khi được phép huy động vốn EB-5 mới thông qua chương trình EB-5 Trung tâm vùng. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng cùng với Luật sư của chúng tôi từ rất sớm, ARCFE đã có thể trở thành một trong những Trung tâm vùng đầu tiên thành công nộp mẫu đơn I-956 lên USCIS vào hôm 19/5 vừa rồi. 

Tính đến thời điểm này, USCIS vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về thời gian xử lý hồ sơ I-956 và tái cấp phép cho các Trung tâm vùng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể yên tâm rằng hồ sơ của chúng tôi rất mạnh vì ARCFE luôn tuân thủ luật pháp được Chính Phủ Hoa Kỳ và USCIS đặt ra và giấy tờ của chúng tôi đều minh bạch, rõ ràng. Chúng tôi mong rằng USCIS có thể nhanh chóng xử lý hồ sơ xin tái cấp phép để các nhà đầu tư EB-5 có thể nhanh chóng lầy thẻ xanh và chinh phục Giấc Mơ Mỹ của mình. Các nhà đầu tư của ARCFE cũng có thể yên tâm rằng trong lúc chờ đợi đơn I-956 được chấp thuận, chúng tôi cũng đang chuẩn bị các hồ sơ và giấy tờ cần thiết cho Nhóm 12 và Nhóm 13 để nộp lên USCIS ngay khi ARCFE được uỷ quyền lại.  

Các nhà đầu tư nên tận dụng khung thời gian bổ sung này để chuẩn bị và xem xét cẩn thận các tài liệu về nguồn vốn của họ, và sẵn sàng đi khi USCIS chấp nhận TTV I-526 mới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất.

VP NEW YORK

28-07 Jackson Avenue, 8th Floor, LIC, NY 11101

212-889-5333

info@arcfe.com