【TIN TỨC】 USCIS BAN HÀNH HAI LOẠI ĐƠN MỚI (I-956F & I-956G)

06/07/2022 by ARCFE U.S.

This image has an empty alt attribute; its file name is Add-a-heading.png

Vào ngày 2 tháng 6, USCIS đã ban hành hai mẫu đơn sau: I-956F (“Đơn xin Phê duyệt Đầu tư vào Doanh nghiệp Thương mại”) và I-956G (“Báo cáo Thường niên của Trung tâm vùng”), cùng với hướng dẫn nộp đơn cho cả hai biểu mẫu. ARCFE đã nộp đơn I-956 tái thay đổi Trung tâm Vùng vào ngày 19 tháng 5 và hiện đang làm việc chặt chẽ với Luật sư nhằm chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho yêu cầu dự án để nộp ngay sau khi đơn I-956 được phê duyệt.

ĐƠN I-956F

This image has an empty alt attribute; its file name is Screen-Shot-2022-06-03-at-12.49.49-PM.png
ĐƠN I-956F: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-956f.pdf

Đơn I-956F là đơn “đăng ký dự án” mới – không cần phải được phê duyệt trước khi nhà đầu tư nộp đơn I-526 của họ (“Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài”). Trước đây, các Trung tâm vùng có thể chọn nộp đơn I-924 để xin USCIS phê duyệt dự án. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại là đơn I-924 thì tùy chọn, trong khi đơn I-956F là bắt buộc.

MỘT SỐ ĐIỂM QUAN TRỌNG LƯU Ý VỀ ĐƠN I-956F

 • Phí nộp đơn I-956F là $ 17,795 (giống như I-956). Một Trung tâm vùng trước đây đã trả $ 17,795 cho việc chỉ định Trung tâm Vùng (I-956) phải trả $ 17,795 khác cho yêu cầu dự án (I-956F).
 • Phần 1 hỏi liệu dự án có được phê duyệt hay không bằng cách sử dụng đơn thỉnh cầu mẫu trước ngày 15 tháng 3 năm 2022. Điều này dường như cho thấy rằng cơ quan sẽ tính đến việc phê duyệt đơn I-924 trước đó khi xét xử đơn I-956F.
 • Tên, quyền sở hữu, cơ cấu tổ chức và thông tin liên hệ của Doanh nghiệp Thương mại Mới (“NCE”) và Doanh nghiệp Tạo Việc làm (“JCE”) liên kết với dự án sẽ được đưa vào biểu mẫu.
 • Vị trí của dự án, bao gồm cả việc liệu dự án có đủ điều kiện là vùng việc làm được nhắm mục tiêu hay không (vùng “TEA”) và cách xác định điều này, cùng với các ngành bị ảnh hưởng bởi dự án và số tiền đầu tư EB-5 dự kiến ​​cũng phải được bao gồm đề cập.
 • Các Trung tâm vùng phải nộp mẫu đơn I-956H (“Sự thành thật giữa các bên có liên quan với Chương trình Trung tâm vùng”) cùng với đơn I-956F để báo cáo tất cả những người có thẩm quyền thực sự trong cả NCE và JCE.
 • Các Trung tâm vùng phải (1) xác nhận rằng tất cả các rủi ro trọng yếu đã được tiết lộ cho các nhà đầu tư, (2) liệt kê ra bất kỳ đơn vị liên kết nào của dự án có thể bị phá sản và (3) tiết lộ các vụ kiện tụng đang chờ xử lý và các xung đột lợi ích tiềm ẩn.
 • Các Trung tâm vùng cũng phải xác nhận rằng họ có các chính sách và thủ tục để giám sát việc phát hành chứng khoán. Để Trung tâm vùng được USCIS tái định danh, họ phải có bằng chứng về các chính sách và thủ tục cùng với mẫu I-956.
 • Các Trung tâm vùng phải bao gồm các bản sao của các tài liệu chào bán của họ, bao gồm nhưng không giới hạn: cung cấp bản ghi nhớ, thỏa thuận đăng ký, kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu tác động kinh tế, v.v.
 • Các hướng dẫn chỉ đến một mẫu đơn chưa được phát hành có tên là mẫu I-526E (“Đơn thỉnh cầu Nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm vùng”). Điều này dường như cho thấy rằng sẽ có các đơn I-526 riêng biệt cho chương trình Trung tâm vùng và chương trình Trực tiếp.

ĐƠN I-956G

This image has an empty alt attribute; its file name is Screen-Shot-2022-06-03-at-12.50.50-PM.png
Form I-956G: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-956g.pdf

Mẫu đơn I-956G (“Báo cáo hàng năm của Trung tâm vùng”) chính thức thay thế I-924A (“Chứng nhận hàng năm của Trung tâm vùng”), là mẫu đơn báo cáo hàng năm cho các Trung tâm vùng được ủy quyền trong nhiều năm. Trong khi mẫu đơn mới phục vụ cùng mục đích với mẫu đơn trước đó, mẫu đơn này cũng bao gồm các chi tiết phản ánh các quy định mới từ Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022.

MỘT SỐ ĐIỂM QUAN TRỌNG LƯU Ý VỀ MẪU I-956G CHO CÁC TRUNG TÂM VÙNG

 • Phải nêu rõ bất kỳ vụ kiện tụng và thủ tục phá sản nào mà họ đang phải đối mặt.
 • Phải báo cáo tổng số vốn đầu tư EB-5 trong năm tài chính.
 • Phải mô tả các chính sách và thủ tục để đảm bảo tuân thủ Luật Lao động Liên bang.
 • Phải hoàn thành đơn Đính kèm 1 cho mỗi NCE, trong đó yêu cầu thông tin liên hệ của NCE và JCE, số vốn EB-5 đã đầu tư vào JCE, cách sử dụng vốn EB-5 và tạo việc làm. Nó cũng yêu cầu các Trung tâm vùng xác nhận rằng họ đã cung cấp đầy đủ bằng chứng rằng vốn EB-5 được đầu tư đầy đủ và dự án đang tiến tới hoàn thành. Các Trung tâm vùng cũng phải công bố liệu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào (mối quan tâm đáng kể đối với các trung tâm vùng và các nhà đầu tư của nó) trong năm hay không.

Việc ban hành các mẫu đơn mới này là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư, vì chúng để đảm bảo tính minh bạch và đưa ra các biện pháp bảo vệ chống gian lận cao hơn cho các nhà đầu tư EB-5. Cung cấp sự minh bạch luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ngoài việc làm việc với Luật sư của chúng tôi để chuẩn bị tài liệu yêu cầu dự án, nhóm chuyên gia của chúng tôi cũng đang làm việc liên tục để thu thập tài liệu nhằm đảm bảo tuân thủ của ARCFE trong việc cung cấp tính minh bạch cho không chỉ USCIS mà còn cho các nhà đầu tư của chúng tôi.

Các nhà đầu tư nên tận dụng khung thời gian bổ sung này để chuẩn bị và xem xét cẩn thận các tài liệu Nguồn vốn của mình. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu rất cao đối với các khoản đầu tư vào Trung tâm vùng EB-5 từ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, ngay sau khi USCIS xử lý và phê duyệt đơn I-956. Mặc dù thị trường Ấn Độ và Việt Nam đều “CURRENT” trên Lịch chiếu khán tính đến tháng 6, hai thị trường này có xu hướng tồn đọng hồ sơ, vì vậy các nhà đầu tư nộp đơn I-526 càng sớm càng tốt. Các nhà đầu tư Ấn Độ và Việt Nam nên chuẩn bị ngay từ bây giờ và sẵn sàng nộp đơn sau khi đơn I-956 của Trung tâm vùng được chấp thuận và Trung tâm vùng đã nộp đăng ký dự án của họ.

This image has an empty alt attribute; its file name is ARCFE-I-956-FORM-USCIS-NEW-REGIONAL-CENTER-DESIGNATION-1-1024x697.png
USCIS ban hành đơn I-956 và I-956H. Xem thêm tại: https://tinyurl.com/2z5jt3kz

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất.

HEADQUARTERS

28-07 JACKSON AVENUE, 8TH FLOOR, LIC, NY 11101

212-889-5000

INFO@ARCFE.COM