【TIN TỨC】 LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 7/2022

06/20/2022 by ARCFE U.S.

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Lịch Chiếu Khán cho tháng 7/2022 như sau:

BẢNG A: FINAL ACTION DATES

BẢNG B: EB-5 DATES FOR FILING

Lịch chiếu khán tháng 7/2022 cho thấy, ngoài phần visa EB-5 không dành riêng (Unreserved) của Trung Quốc, những nước còn lại vẫn đang trong tình trạng “CURRENT”. Đây là thời điểm vàng cho nhà đầu tư EB-5 từ các nước hay bị tồn đọng hồ sơ như Việt Nam chuẩn bị hồ sơ để đầu tư. Theo thông báo của USCIS trước đó, nhà đầu tư EB-5 từ chương trình Trung tâm vùng cần phải chờ đến khi I-956 của Trung tâm vùng được chấp thuận và đăng ký dự án (Project request) đã được nộp trước khi nộp đơn I-526 (mẫu đơn I-526 của Trung tâm vùng bây giờ được gọi là I-526E)

ARCFE là một trong những Trung tâm Vùng đầu tiên nộp xong mẫu đơn I-956 cho việc cấp phép lại Trung tâm Vùng. Mặc dù chúng tôi hy vọng rằng cả hai vụ kiện có thể mang lại tin tức tích cực cho chương trình Trung tâm Vùng bằng cách loại bỏ yêu cầu cấp phép lại và giảm thời gian chờ đợi, tuy nhiên đội ngũ chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kể kết quả ra sao, chúng tôi vẫn sẵn sàng tiến lên phía trước. Tại thời điểm này, chúng tôi đang chờ đợi kết quả của các vụ kiện, cũng như bất kỳ cập nhật nào từ USCIS liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ Trung tâm Vùng nói chung và trường hợp I-956 của chúng tôi tương ứng. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Luật sư nhằm chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp dự án và yêu cầu của TEA trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất.

CONTACT US

28-07 JACKSON AVENUE, 8TH FLOOR, LIC, NY 11101

212-889-5000

INFO@ARCFE.COM