【TIN TỨC】 LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 8/2022

07/12/2022 by ARCFE U.S.

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Lịch Chiếu Khán cho tháng 8/2022 như sau:

BẢNG A: FINAL ACTION DATES

BẢNG B: EB-5 DATES FOR FILING

Lịch chiếu khán tháng 8/2022 cho thấy, ngoài phần visa EB-5 không dành riêng (Unreserved) của Trung Quốc, những nước còn lại vẫn đang trong tình trạng “CURRENT”. Đây là thời điểm vàng cho nhà đầu tư EB-5 từ các nước hay bị tồn đọng hồ sơ như Việt Nam chuẩn bị hồ sơ để đầu tư. Theo phán quyết của Thẩm Phán Chhabria trong vụ kiện USCIS, nhà đầu tư EB-5 từ chương trình Trung tâm vùng bây giờ có thể bắt đầu nộp đơn I-526 mà không cần phải chờ đơn I-956 xin uỷ quyền lại của Trung tâm vùng được chấp thuận.

Theo thông báo của USCIS, nhà đầu tư EB-5 Trung tâm vùng cần phải nộp đơn I-526E. Tuy nhiên vẫn chưa có mẫu đơn này.

NEW YORK OFFICE

28-07 JACKSON AVENUE, 8TH FLOOR, LIC, NY 11101