【TIN TỨC】 USCIS BAN HÀNH MẪU ĐƠN I-526E DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRUNG TÂM VÙNG

07/18/2022 by ARCFE U.S.https://www.uscis.gov/i-526e

Vào ngày 12/7/2022, USCIS đã công bố mẫu đơn I-526 mới, được sử dụng đặc biệt cho các nhà đầu tư tham gia vào chương trình Trung tâm Vùng EB-5 được gọi là I-526E “Immigrant Petition by Regional Center Investor”. Mẫu đơn mới yêu cầu tiết lộ thông tin rộng rãi hơn từ cả nhà đầu tư và Trung tâm vùng. Các nhà đầu tư EB-5 lựa chọn các dự án đầu tư được Trung tâm Vùng tài trợ hiện phải nộp mẫu I-526E mới này thay cho mẫu I-526 thông thường.

Mẫu đơn I-526E yêu cầu như sau:

  • Số biên nhận của mẫu I-956F đã nộp
  • Thông tin đầy đủ về những người tham gia chương trình EB-5
  • Giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư
  • Nguồn vốn đầu tư EB-5
  • Liệt kê tất cả các khoản phí
  • Ghi rõ thông tin được cấp phép làm việc trước đó của nhà đầu tư và hợp lệ với luật pháp Hoa Kỳ

Ngoài các yêu cầu bắt buộc trên, mẫu đơn I-526E cũng bao gồm phần “sửa đổi - amendment”, có thể được sử dụng cho các nhà đầu tư trước đây đã đầu tư vào một dự án EB-5 gặp trục trặc và cần sửa đổi đơn I-526 của họ.

Form I-526E instructions: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-526einstr.pdf

Phí nộp đơn cho Mẫu I-526E là $3,675. Nếu nhà đầu tư nộp Mẫu I-526E liên quan đến Trung tâm Khu vực vào hoặc sau ngày 1/10/2022, họ phải nộp thêm một tấm séc (check) riêng có trị giá $1,000 theo yêu cầu của Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 (“RIA”). Nhà đầu tư nộp đơn I-526E lần đầu cũng sẽ được yêu cầu nộp $85 phí dịch vụ sinh trắc vân tay. Nhà đầu tư nộp đơn I-526E để sửa đổi hồ sơ không cần nộp hai loại phí $1,000 cho Quỹ Liêm Chính và $85 phí dịch vụ sinh trắc vân tay này.

ARCFE Group 13 đang kêu gọi 20 nhà đầu tư

Nhà đầu tư Việt Nam vui lòng liên hệ với các đối tác của ARCFE tại Việt Nam để biết thêm chi tiết.

NEW YORK OFFICE

28-07 Jackson Ave, 8th Floor, LIC, NY 11101

212-889-5333

info@arcfe.com