【TIN TỨC】 LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 9/2022

08/08/2022 by ARCFE U.S.

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Lịch Chiếu Khán cho tháng 9/2022 như sau:

CHART A: FINAL ACTION DATES

CHART B: EB-5 DATES FOR FILING

Lịch chiếu khán tháng 9/2022 cho thấy, ngoài phần visa EB-5 không dành riêng (Unreserved) của Trung Quốc, những nước còn lại vẫn đang trong tình trạng “CURRENT”. Đây là thời điểm vàng cho nhà đầu tư EB-5 từ các nước hay bị tồn đọng hồ sơ như Việt Nam chuẩn bị hồ sơ để đầu tư. Group 13 của ARCFE đủ tiêu chuẩn để nhận 10% visa dành riêng cho dự án tại khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (reserved - high unemployment). Nhà đầu tư Trung Quốc nên tận dụng thời điểm các mục visa dành riêng vẫn đang là "CURRENT".

ARCFE đang kêu gọi 20 nhà đầu tư cho Group 13

https://www.arcfe.com/vi/arcfe-nhom-13/

New York Office

28-07 Jackson Ave, 8th Floor, LIC, NY 11101

212-889-5333

info@arcfe.com