【TIN TỨC】 CÁC TRUNG TÂM VÙNG EB-5 ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN VỚI USCIS

08/29/2022 by ARCFE U.S.

Các Trung tâm vùng EB-5 ("Nguyên Đơn") đã đạt được thoả thuận với Sở Di Trú & Nhập Tịch Hoa Kỳ - USCIS ("Bị Đơn") vào ngày 24/8/2022. Quay lại tháng 5 năm nay, USCIS đã thông báo rằng tất cả các Trung tâm vùng phải được ủy quyền lại thông việc USCIS qua phê duyệt đơn I-956 trước khi nhà đầu tư chương trình Trung tâm vùng có thể nộp đơn I-526. Thông báo này đã tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ nhiều bên trong ngành EB-5, đặc biệt từ các nhà đầu tư đã dành hơn một năm chờ đợi chương trình quay trở lại. Sau nhiều phiên toà, Thẩm phán Chhabria đã ra phán quyết vào tháng 6 vừa rồi rằng USCIS đã sai lầm khi cho rằng luật RIA mới vô hiệu hoá tất cả các Trung tâm vùng đã được uỷ quyền trước đây. Thoả thuận lần này là một bước tiến đối với chương trình EB-5 Trung tâm vùng. Tuy nhiên thoả thuận này vẫn đang chờ phê duyệt cuối cùng của Toà án.

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CỦA ARCFE KHÔNG CẦN CHỜ ĐỢI SỰ PHÊ DUYỆT CỦA TÒA ÁN NÀY

ARCFE đã nhận được biên nhận cho đơn I-956F (I-956F Receipt Notice) cho cả 3 dự án Group 11-12-13 vào hôm Thứ Sáu ngày 19/8. Chúng tôi là một trong số rất ít các Trung tâm vùng nhận được biên nhận I-956F vào thời điểm này. Các nhà đầu tư vào dự án ARCFE có thể ngay lập tức nộp đơn I-526E mà không cần phải đợi Toà án phê duyệt thoả thuận được nhắc đến bên trên. Quý vị hãy tận dụng thời điểm vàng này để nhanh chóng lấy thị thực cho chính mình và gia đình trong lúc Lịch chiếu khán của Việt Nam vẫn đang trong tình trạng "CURRENT". ARCFE cũng là một trong những Trung tâm vùng đầu tiên nộp đơn I-956 để cập nhật giấy phép kinh doanh Trung tâm vùng với USCIS và chúng tôi đang tích cực theo dõi bất kỳ cập nhật mới nào từ USCIS.

CHÚ GIẢI:

 • Mẫu đơn I-956: Đơn xin Chỉ định Trung tâm vùng
 • Mẫu đơn I-956F: Đơn Xin Chấp thuận Đầu tư vào Doanh nghiệp Thương mại
 • Mẫu đơn I-526E: Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm vùng
 • Mẫu đơn I-924: Đơn xin Chỉ định Trung tâm vùng theo Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (* KHÔNG CÒN ĐƯỢC SỬ DỤNG)
 • Ngày có hiệu lực: ngày Tòa án phê chuẩn cuối cùng về hiệp định này (chưa được xác định)

TÓM TẮT THỎA THUẬN:

 • USCIS đồng ý rằng các Trung tâm vùng đã được uỷ quyền trước đây không bị tước đi giấy phép kinh doanh và có thể tiếp tục hoạt động.
 • Tuy nhiên, các Trung tâm vùng này vẫn phải nộp mẫu đơn I-956 để cập nhật thông tin kinh doanh với USCIS trước ngày 29/12/2022 để tiếp tục kêu gọi đầu tư cho các dự án mới. Những bên đã nộp đơn I-956 không cần phải nộp lại, nhưng có thể bổ sung bất kỳ tài liệu liên quan nào được yêu cầu thông qua thoả thuận này.
 • Các Trung tâm vùng đã được uỷ quyền trước đó có thể ngay lập tức nộp đơn đăng ký dự án (mẫu đơn I-956F) và mẫu đơn này phải được nộp trước khi bất kỳ nhà đầu tư nào nộp đơn I-526E.
 • Nếu Trung tâm vùng không nhận được biên nhận I-956F (nhà đầu tư cần có số biên nhận I-956F để nộp I-526E) trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên đưa thư báo hồ sơ đã được gửi đến USCIS (physical delivery of the mailing), USCIS sẽ chấp nhận biên nhận hộp khoá (lockbox receipt notice) cùng với bản sao của ít nhất 6 trang đầu tiên của đơn I-956F đã nộp.
 • USCIS sẽ nỗ lực để cung cấp biên nhận hộp khoá (lockbox notice) của mẫu đơn I-956F thông báo phong bì chuyển phát nhanh.
 • Tuy nhiên, nếu Trung tâm vùng không nhận được bất kỳ biên nhận hoặc thông báo nào từ USCIS trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ ngày bên đưa thư báo hồ sơ đã được gửi đến USCIS (physical delivery of the mailing), USCIS sẽ chấp nhận bằng chứng là tấm ngân phiếu/séc (check) đã được rút tiền hoặc phí đã được rút từ thẻ tín dụng, cùng với các thông tin như tên Trung tâm vùng, tên NCE, JCE tên, và ngày nộp đơn I-956F.
 • USCIS sẽ cung cấp bản sao điện tử của biên nhận I-956F trong vòng 16 tuần kể từ ngày thoả thuận có hiệu lực.
 • Nếu nhà đầu tư đã nộp đơn I-526 cũ hoặc đơn I-526E trong khoảng thời gian sau Lệnh sơ bộ của Tòa án (ngày 24/6/2022) nhưng trước ngày thoả thuận có hiệu lực (chưa được xác định) mà không có số biên nhận I-956F dựa trên mẫu đơn đã được phê duyệt trước đó (mẫu đơn I-924), họ có thể: 
  • (1) Nộp mẫu I-526E mới kèm theo thông báo nhận I-956F nếu mẫu đơn I-526 đã được nộp
  • (2) Gửi số biên nhận I-956F kèm vào hồ sơ nếu mẫu đơn I-526E đã được nộp
  • Hồ sơ đã nộp ban đầu sẽ không bị từ chối chỉ vì nhà đầu tư chưa cung cấp số biên nhận I-956F; hoặc vì nộp đơn I-526 thay vì I-526E (do lúc đó USCIS chưa đưa ra đơn mới). Nhà đầu tư sẽ có thể giữ ngày ưu tiên (priority date) của họ trên hồ sơ đã nộp trước đó.
 • Các Trung tâm vùng đã được uỷ quyền trước đây phải nộp mẫu đơn I-956F để đăng ký dự án nếu muốn kêu gọi thêm vốn đầu tư (dù cho đơn phê duyệt dự án I-924 trước đây đã được chấp thuận).
 • Các Trung tâm vùng đã được uỷ quyền trước đây phải tuân thủ theo đạo luật RIA được thông qua vào tháng 3 năm nay.
 • Trong vòng 21 ngày kể từ ngày thoả thuận có hiệu lực, USCIS sẽ cập nhật hướng dẫn của mình trên trang web (phần Câu hỏi thường gặp "FAQs") và trên bất kỳ diễn đàn công khai nào về các yêu cầu hồ sơ như đã được quy định trong thỏa thuận này.

CHINH PHỤC GIẤC MƠ MỸ CÙNG CHÚNG TÔI HÔM NAY! -DỰ ÁN GROUP 13 ĐANG KÊU GỌI 20 NHÀ ĐẦU TƯ

*Nhà đầu tư Việt Nam vui lòng liên hệ với các đối tác của ARCFE tại Việt Nam để được tư vấn đầu tư.

Văn Phòng New York

28-07 Jackson Ave, LIC, NY 11101

+1 (212) 889-5333

info@arcfe.com