【TIN TỨC】 LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 10/2022

09/07/2022 by ARCFE U.S.

Unreserved EB-5 visa: Visa EB-5 không dành riêng

Reserved (Set Aside) EB-5 Rural: 20% visa EB-5 dành riêng cho dự án đủ tiêu chuẩn nông thôn

Reserved (Set Aside) EB-5 High Unemployment: 10% visa EB-5 dành riêng cho khu vực dự án có tỷ lệ thất nghiệp cao

Reserved (Set Aside) EB-5 Infrastructure: 2% visa EB-5 dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Lịch Chiếu Khán cho tháng 10/2022 như sau:

Chart A:

  • Final action date của mục visa không dành riêng cho Trung Quốc bị đẩy lùi lại ngày 22/3/2015.
  • Mục visa không dành riêng cho Ấn Độ bắt đầu bị tồn đọng hồ sơ, final action date là 08/11/2019.
  • Mục visa không dành riêng cho tất cả các quốc gia khác hiện đang là “CURRENT”. Với nhu cầu đầu tư định cư EB-5 ngày càng tăng cao, chúng tôi dự đoán Việt Nam sẽ sớm bị tồn đọng hồ sơ. Bây giờ là thời điểm vàng cho nhà đầu tư Việt Nam quyết định đầu tư và nộp đơn I-526E.
  • Cả 3 mục visa dành riêng cho tất cả các quốc gia (bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ) hiện đang là “CURRENT”.

Chart B:

Group 13 đủ điều kiện để nhận 10% visa EB-5 dành riêng!

VP. NEW YORK

28-07 Jackson Ave, 8th Fl., LIC, NY 11101

212-889-5333

info@arcfe.com