【CẬP NHẬT】 ARCFE ĐÃ NHẬN BIÊN NHẬN ĐƠN I-526E & I-485 CHO NHÀ ĐẦU TƯ GROUP 11, 12 & 13

09/30/2022 by ARCFE U.S.

ARCFE đã nhận được biên nhận cho đơn I-526E và đơn chuyển diện visa I-485 cho các Quý nhà đầu tư của chúng tôi vào ngày 30/9/2022. Xin chúc mừng hơn 30 Quý nhà đầu tư thuộc Group 11, 12 và 13 đã nhanh chóng nộp hồ sơ và bắt đầu hành trình EB-5! Trung tâm vùng ARCFE rất vinh dự khi được các Quý nhà đầu tư đặt niềm tin vào chúng tôi và chuyên môn của chúng tôi.

Đạo luật Chính trực và Cải cách EB-5 năm 2022 (“RIA”) mang lại nhiều lợi ích trước đây chưa từng có cho chương trình EB-5, ví dụ như nộp đơn đồng thời (concurrent filing) hay visa EB-5 dành riêng (reserved visa). Đối với concurrent filing, nhà đầu tư EB-5 nay có thể nộp đơn I-526E cùng lúc với đơn I-485 để chuyển diện visa ngay trong nước Mỹ. Khi chọn nộp đơn đồng thời, Quý Vị và gia đình sẽ được sống, học tập và làm việc tại Mỹ ngay lập tức mà không bị hạn chế thị thực trong lúc đợi I-526E được xử lý. Đối với nhà đầu tư đến từ các quốc gia gặp tình trạng tồn đọng hồ sơ, giờ đây Quý Vị đã có thể tận dụng phần visa EB-5 dành riêng để đẩy nhanh quá trình định cư.

Group 13 hiện đang kêu gọi đầu tư

New York Office

28-07 Jackson Ave, 8th Floor, LIC, NY 11101

212-889-5333