【ARCFE Blog】 Chuyến công tác tại Việt Nam của Phó chủ tịch McInerney đại thành công!

11/14/2022 by ARCFE U.S.

Xin cảm ơn các Nhà đầu tư và Quý đối tác đã giành thời gian gặp gỡ chúng tôi!

Tuần vừa rồi, Phó chủ tịch McInerney đã có cơ hội gặp gỡ các Nhà đầu tư và các Quý đối tác của chúng tôi tại Việt Nam để thảo luận về những lợi ích khi đầu tư với ARCFE và giới thiệu “ngôi nhà” xinh đẹp của chúng tôi tại thành phố New York sầm uất. Ông McInerney giành nhiều thời gian thảo luận về thị trường bất động sản ngày càng phát triển của New York và tiềm năng to lớn của thị trường bất động sản tại khu vực Long Island City. Ông cũng nhân cơ hội này để đích thân giới thiệu với các đối tác hai dự án phát triển bất động sản đáng mong đợi của Group 14 và trả lời các câu hỏi để đảm bảo tính minh bạch và chuẩn bị cho việc ra mắt dự án thành công.

New York Office

28-07 Jackson Ave, 8th Floor, LIC, NY 11101

212-889-5333