【TIN TỨC】 USCIS TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ XUẤT TĂNG PHÍ

01/16/2023 by ARCFE U.S.

Vào Thứ Tư, ngày 11/01/2023, Sở Di Trú & Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã tổ chức một buổi lắng nghe để trả lời một số câu hỏi về việc họ đề xuất điều chỉnh lệ phí cho một số chương trình định cư. Sau buổi lắng nghe này, USCIS cũng đã đăng bản tường thuật trên website của mình. Toàn bộ các câu hỏi thường gặp: https://www.uscis.gov/proposed-fee-rule-frequently-asked-questions 

TÓM TẮT

  • Theo luật liên bang, USCIS phải tiến hành đánh giá toàn diện lệ phí mỗi hai năm. Thông qua lần đánh giá này, USCIS đã xác định rằng các khoản phí hiện tại là không đủ để chi trả cho các khoản chi phí kinh doanh của cơ quan.
  • ~96% nguồn doanh thu của USCIS là từ khách hàng dưới dạng lệ phí nộp đơn, không phải từ người trả thuế Mỹ dưới hình thức phân bổ vốn của Quốc Hội. Lần điều chỉnh phí gần đây nhất là vào năm 2016.
  • Vì đại dịch COVID-19, USCIS đã phải ngừng tuyển dụng và việc có ít người xử lý hồ sơ đã làm giảm hiệu suất và làm tăng tồn đọng hồ sơ.
  • Hiện tại, USCIS dự kiến tổng doanh thu trung bình rơi vào khoảng $3,28 tỷ cho từng năm tài chính 2022 và 2023. Đề xuất tăng phí sẽ giúp doanh thu của cơ quan này tăng trung bình $1,9 tỷ mỗi năm tài chính 2022 và 2023, tức tổng doanh thu trung bình rơi vào khoảng $5,2 tỷ mỗi năm tài chính.
  • Kế hoạch của USCIS cho việc dùng khoản tăng doanh thu này như sau:
Nguồn: https://www.uscis.gov/proposed-fee-rule-frequently-asked-questions

Q: Câu hỏi | A: Trả lời | DHS (Department of Homeland Security): Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (*USCIS là một nhánh của DHS)

Q: Khi nào DHS sẽ thông qua đề xuất?

A: DHS sẽ thu nhận ý kiến của công chúng trong 60 ngày kể từ ngày đề xuất được đăng tải trên website của Công báo Liên bang (Federal Register*). Sau 60 ngày, DHS sẽ cẩn thận xem xét các ý kiến để điều chỉnh đề xuất và sẽ công bố lệ phí chính thức.

*https://www.federalregister.gov/documents/2023/01/04/2022-27066/us-citizenship-and-immigration-services-fee-schedule-and-changes-to-certain-other-immigration

Q: DHS đã tính mức phí tăng như thế nào?

A: Nói một cách đơn giản, tổng phí USCIS nhận được phải đủ để chi trả tổng chi phí hoạt động của cơ quan. Điều này có nghĩa là lệ phí cho một mẫu đơn sẽ bao gồm chi phí cần thiết để xử lý hồ sơ, cộng thêm một phần phí cần thiết để chi trả chung khác (ngoài việc xét xử hồ sơ – “non-adjudicating overhead expenses”).

Q: Tại sao một số đơn lại có lệ phí khác nhau tuỳ vào nộp bằng giấy vs. nộp online?

A: USCIS khuyến khích nộp hồ sơ online – khi có thể – để quy trình xét xử và nộp đơn hiệu quả hơn. Việc tiếp nhận, lưu trữ và xử lý hồ xơ bằng giấy yêu cầu các nguồn lực hoạt động đáng kể và thông tin được ghi trên giấy không thể được chuẩn hóa hoặc sử dụng một cách hiệu quả cho mục đích gian lận và an ninh quốc gia, chia sẻ thông tin và tích hợp hệ thống. Mọi yêu cầu trợ cấp được nộp online thay vì bằng giấy giúp tiết kiệm chi phí trực tiếp và cũng như tăng hiệu quả hoạt động cho cả USCIS và người nộp đơn—những lợi ích sẽ tăng lên trong suốt hành trình nhập cư của một cá nhân khi có nhiều yêu cầu trợ cấp hơn cho việc nộp đơn online** và quản lý hồ sơ.

**https://www.uscis.gov/file-online/forms-available-to-file-online

Q: Tại sao DHS đề xuất tăng phí cho chương trình EB-5?

A: DHS đề xuất tăng phí chương trình EB-5 phù hợp với các khoản phí được đề xuất cho các yêu cầu trợ cấp khác. DHS đề xuất rằng số tiền phí được chỉ định bởi mô hình thu hồi toàn bộ chi phí cho các hình thức nhà đầu tư nhập cư không bị giới hạn hoặc giảm xuống dưới mức thu hồi toàn bộ chi phí ước tính như với một số hình thức khác. DHS tin rằng các yêu cầu về tài chính trong chương trình không phù hợp với việc chi phí thay đổi của chương trình EB-5 sang được tài trợ bởi các khoản phí được chi trả cho các yêu cầu khác.

Bất kể các khoản phí chương trình EB-5 mà DHS đã đề xuất, DHS cũng đang thu thập thông tin cần thiết để đánh giá các khoản phí EB-5 nhằm đáp ứng các nguyên tắc về phí bổ sung và các yêu cầu về thời gian xử lý được cung cấp trong Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022 (EB -5 RIA 2022). Luật yêu cầu DHS tiến hành nghiên cứu về phí không muộn hơn một năm sau ngày ban hành (tức là ngày 15 tháng 3 năm 2023), và sau đó, không muộn hơn 60 ngày sau khi hoàn thành nghiên cứu, để ấn định phí cho chương trình EB-5- các yêu cầu về quyền lợi nhập cư liên quan ở mức đủ để thu hồi chi phí cung cấp các dịch vụ đó và hoàn thành các phán quyết trong các khung thời gian nhất định.

PHÍ HIỆN TẠI VS. PHÍ ĐỀ XUẤT

Nguồn: https://www.federalregister.gov/documents/2023/01/04/2022-27066/us-citizenship-and-immigration-services-fee-schedule-and-changes-to-certain-other-immigration

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TỪ VIỆC TĂNG PHÍ

Lý do chính của việc hồ sơ bị tồn đọng là do việc tuyển dụng bị tạm ngưng giữa đại dịch COVID-19, khiến USCIS không có đủ nhân dự để xử lý lượng hồ sơ mà họ nhận được. Với việc tăng lệ phí, USCIS sẽ có các nguồn lực tốt hơn cho phép họ thuê thêm nhân viên và đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho Quý vị thông tin mới nhất.

New York Office

28-07 Jackson Ave, LIC, NY 11101

212-889-5333