【TIN TỨC】 ARCFE TIẾP TỤC NHẬN THẺ EAD CHO NHÀ ĐẦU TƯ NỘP ĐƠN ĐỒNG THỜI

01/18/2023 by ARCFE U.S.

Xin chúc mừng các Nhà đầu tư & gia đình đã được USCIS chấp thuận đơn xin thẻ EAD (cấp phép đi làm tại Mỹ) chỉ sau ba tháng nộp hồ sơ!

Theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (“RIA”), các nhà đầu tư EB-5 đang ở Hoa Kỳ dưới diện thị thực khác có thể nộp đơn I-526E cùng lúc với đơn xin chuyển diện thị thực I-485. Việc nộp đơn dồng thời sẽ cho phép nhà đầu tư và gia đình của họ (vợ / chồng và con cái dưới 21 tuổi) ngay lập tức có quyền tự do sinh sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ trong lúc chờ USCIS cấp thẻ xanh 2 năm. Nếu nhà đầu tư chọn nộp đơn đồng thời, họ sẽ cần phải nộp bốn đơn sau cùng một lúc:

  • Form I-526E (“Immigrant Petition by Regional Center Investor”) – Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm vùng
  • Form I-485 (“Application to Register Permanent Residence or Adjust Status”) – Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng thị thực
  • Form I-131 (“Application for Travel Document”) – Đơn xin giấy thông hành
  • Form I-765 (“Application for Employment Authorization”) – Đơn xin cấp phép đi làm

New York Office

28-07 Jackson Ave, LIC, NY 11101

212-889-5333