【TIN TỨC】 USCIS CÔNG BỐ KẾ HOẠCH VẬN HÀNH CHO FYs 2023-2026

01/30/2023 by ARCFE U.S.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screen-Shot-2023-01-27-at-11.54.48-AM.png
Nguồn: Tài khoản Twitter của USCIS (@USCIS)

Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố kế hoạch vận hành vào hôm thứ sáu, ngày 27/03 vừa qua. Cơ quan này đưa ra 3 mục tiêu quan trọng nhất trong 3 năm tiếp theo bao gồm: (1) Củng cố hệ thống nhập cư hợp pháp tại Hoa Kỳ, (2) Đầu tư vào nhân sự, và (3) Thúc đẩy quản lý hiệu quả và tăng hiệu lực hoạt động.

LỜI NHẮN TỪ GIÁM ĐỐC USCIS

“Về cốt lõi, USCIS có trách nhiệm đưa ra quyết định về các yêu cầu dịch vụ nhập cư cho các cá nhân đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia. Việc của các nhân viên USCIS là biến Giấc Mơ Mỹ thành hiện thực cho người nhập cư, cho cộng đồng, cũng như cho nền kinh tế mà họ sẽ tham gia, và cả quốc gia nói chung. Sứ mệnh mới của USCIS khẳng định cam kết của chúng tôi đối với một hệ thống nhập cư nhân đạo và dễ tiếp cận:

USCIS giữ vững lời hứa của Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia chào đón và đầy triển vọng với sự công bằng, chính trực và tôn trọng đối với tất cả những ai chúng tôi phục vụ.

Kế hoạch phát triển mới của chúng tôi sẽ là lộ trình để chúng tôi thực hiện lời hứa của mình với tư cách là một cơ quan minh bạch và đáp ứng nhanh – một cơ quan duy trì hệ thống nhập cư hợp pháp, hỗ trợ và gắn kết nhân viên của mình, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác để mang lại kết quả chất lượng cao. Mặc dù USCIS đã đạt được những bước tiến trong việc giảm bớt các rào cản không đáng có đối với các lợi ích và dịch vụ nhập cư, nhưng chúng tôi còn nhiều việc phải làm để đạt được một hệ thống nhập cư hiện đại, công bằng và hiệu quả.

Hướng đến tương lai, cam kết của tôi và cơ quan là sự kiên định: USCIS sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng với sự tôn trọng và công bằng, và dẫn dắt với sự chính trực để phản ánh lời hứa của Hoa Kỳ là mọt quốc gia của sự chào đón và triển vọng – hôm nay cũng như thế hệ mai sau.”

TIẾN ĐỘ CỦA CÁC ƯU TIÊN FY 2022

Khi USCIS tuyên bố sứ mệnh mới vào năm ngoái, Giám đốc cơ quan bà Ur M. Jaddou cũng đã đưa ra 5 ưu tiên sau: (1) Tăng cường quản lý và sức khoẻ tài chính của cơ quan, (2) Tăng cường tuyển dụng và cải thiện tinh thần của nhân viên, (3) Thúc đẩy hiệu quả trong các phán quyết của USCIS, (4) Thực hiện sứ mệnh nhân đạo của USCIS, và (5) Tăng cường sự tham gia của công chúng và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Cả 5 ưu tiên đều thành công cùng với nhiều thành tựu khác trong FY 2022, trong đó có việc chào đón hơn 1 triệu công dân mới.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screen-Shot-2023-01-27-at-12.27.25-PM.png

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH CHO FYs 2023-2026

Mục tiêu 1: Củng cố hệ thống nhập cư hợp pháp của Hoa Kỳ

》 Đảm bảo rằng các chính sách, quy định, chiến lược, quy trình và thông tin liên lạc về nhập cư hỗ trợ một hệ thống nhập cư hợp pháp mạnh mẽ, với tính toàn vẹn và thúc đẩy hội nhập, hoà nhập và quyền công dân.

Mục tiêu 2: Đầu tư vào nhân sự

》 Thu hút, tuyển dụng, đào tạo và duy trì nhân sự đa dạng, linh hoạt và kiên cường nhằm thúc đẩy hiệu suất và chất lượng công việc.

Mục tiêu 3: Thúc đẩy quản lý hiệu quả và tăng hiệu lực hoạt động

》 Nâng cao năng lực tổ chức để sử dụng, quản lý và chia sẻ hiệu quả các nguồn nhân lực, đồng thời đánh giá sự cân bằng giữa các nhu cầu và ưu tiên cạnh tranh để phục vụ sứ mệnh của cơ quan.

GIẢM KHỐI LƯỢNG HỒ SƠ ĐANG CHỜ XỬ LÝ & TĂNG NHÂN SỰ

》 Giảm khối lượng hồ sơ đang chờ xử lý ròng và thời gian xử lý xuống mức hợp lý và bền vững, cải thiện hiệu quả của các quy trình xử lý hồ sơ cá nhân, tăng cường quan hệ đối tác để cung cấp thông tin về cải tiến quy trình và công bằng và công bằng trong xét xử, tăng cường cung cấp thông tin và trải nghiệm của những USCIS phục vụ đó, đồng thời cung cấp đủ nguồn lực cho nhân sự, công nghệ thông tin (IT) và cơ sở hạ tầng để đạt được hiệu suất chất lượng cao.

》 USCIS sẽ tăng mức nhân sự cho các nhánh xét xử và hỗ trợ phù hợp với các vị trí. Việc onboarding và đào tạo nhân viên mới tập trung vào công việc xét xử sẽ tăng khả năng xử lý đơn đăng ký và giảm khối lượng công việc đang chờ xử lý cũng như thời gian xử lý.

CẢI THIỆN TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

USCIS sẽ thiết lập các tài khoản trực tuyến an toàn làm kênh tập trung của khách hàng để tương tác với USCIS về trường hợp của họ, bất kể họ nộp qua giấy hay điện tử. Tất cả các chủ tài khoản trực tuyến sẽ có thể nhận và trả lời RFE và các yêu cầu khác thông qua tài khoản này, bao gồm nộp các tài liệu hỗ trợ, nhận thông báo trạng thái trường hợp điện tử, chọn không nhận thông báo qua thư bưu chính và cuối cùng là nộp đơn trực tuyến. Chủ tài khoản cũng sẽ có thể xem thời gian xử lý được cá nhân hóa để đảm bảo hiểu rõ về các mốc thời gian.

Quý vị có thể đọc bản kế hoạch đầy đủ tại đây: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/reports/StrategicPlanFY23.pdf

VP New York

28-07 Jackson Ave, LIC, NY 11101

212-889-5333