【TIN TỨC】 LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 3/2023

02/14/2023 by ARCFE U.S.

Unreserved EB-5 visa: Visa EB-5 không dành riêng

Reserved (Set Aside) EB-5 Rural: 20% visa EB-5 dành riêng cho dự án đủ tiêu chuẩn nông thôn

Reserved (Set Aside) EB-5 High Unemployment: 10% visa EB-5 dành riêng cho khu vực dự án có tỷ lệ thất nghiệp cao

Reserved (Set Aside) EB-5 Infrastructure: 2% visa EB-5 dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Lịch Chiếu Khán cho tháng 3/2023 như sau:

Bảng A:

  • Cả 3 hạng mục visa dành riêng cho chương trình EB-5 vẫn giữ trạng thái “CURRENT” cho tất cả các quốc gia
  • Việt Nam vẫn đang trong trạng thái “CURRENT” cho cả 4 hạng mục visa EB-5, không bị tồn đọng hồ sơ
  • Hạng mục visa không dành riêng cho Trung Quốc cho thấy sự tiến triển với ngày ưu tiên di chuyển từ ngày 22/03/15 cho đến ngày 08/07/15.
  • Tuy nhiên, hạng mục visa không dành riêng cho Ấn Độ lại bị đẩy lùi từ ngày 08/11/19 đến ngày 01/06/18. Điều này một lần nữa cho thấy nhà đầu tư từ Ấn Độ nên nhân lúc 3 hạng mục visa dành riêng vẫn trong tình trạng “CURRENT” để đầu tư và lấy ngay ngày ưu tiên xử lý hồ sơ để không phải gặp tình trạng tồn đọng hồ sơ và phải chờ trong một thời gian dài.

Bảng B:

Bảng B không có sự thay đổi từ Lịch chiếu khán tháng 2/2023.

VP New York

28-07 Jackson Ave, LIC, NY 11101

212-889-5333