【TIN TỨC】 BÁO CÁO THỊ THỰC EB-5 THƯỜNG NIÊN FY2022

03/13/2023 by ARCFE U.S.

Bộ Ngoại giao đã công bố Báo cáo của Văn phòng Thị thực năm tài chính 2022 (FY2022) trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, với sự phân tích theo quốc gia, lộ trình và danh mục.

Có 10.885 thị thực EB-5 được cấp trong FY2022

Trong tổng số 19.987 thị thực EB-5 có sẵn vào năm 2022: (1) 10.885 thị thực được cấp, (2) 6.396 thị thực không thể được cấp do các mục thị thực EB-5 dành riêng mới được tạo ra thông qua Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022 (EB-5 RIA), và (3) 2.706 thị thực chưa sử dụng còn lại sẽ vĩnh viễn bị mất. Mặc dù mấy ngàn thị thực bị lãng phí có vẻ là rất nhiều, nhưng FY2022 vẫn cho thấy những con số tích cực hơn rất nhiều so với FY2021 khi chương trình EB-5 mất tổng cộng hơn 15.000 thị thực hoặc FY2020 khi EB-5 mất hơn 7.000 thị thực.

Việc lãng phí thị thực trong FY2022 phần lớn là do chương trình Trung tâm vùng hết hạn vào tháng 6/2021 và mất tận 8 tháng để được gia hạn, cũng như do chính sách hạn chế cấp thị thực cho người nộp đơn diện chương trình Trung tâm vùng (RC) từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022. Dữ liệu cũng cho thấy rằng tất cả các thị thực chương trình RC được cấp là trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2022. Báo cáo cho thấy sự phân chia thị thực EB-5 thành bốn mục khác nhau sau những thay đổi theo đạo luật EB-5 RIA như sau: (1) không dành riêng (unreserved), (2) 2% infrastructure set aside (thị thực dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng), (3) 10% High Unemployment set aside (thị thực dành riêng cho dự án tại khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao), (4) 20% Rural set aside (thị thực dành riêng cho dự án tại khu vực nông thôn). Không có thị thực dành riêng nào được sử dụng trong FY2022 (dẫn đến việc lãng phí 6.396 thị thực) vì không có đơn hồ sơ mới nào được nộp sau ngày 15/3/2022 đủ thời gian xử lý để đến giai đoạn xin visa kịp tháng 9/2022 (thời điểm kết thúc FY2022). Hơn nữa, theo cách Bộ Ngoại Giao diễn giải đạo luật EB-5 RIA, những thị thực dành riêng này cũng không được cấp cho các nhà đầu tư nộp hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước tháng 3/2022.

Lượng thị thực được cấp thông qua diện “chuyển diện (AOS)” cao chưa từng thấy

Tỷ lệ thị thực EB-5 được cấp trong FY2022 có thể cao như vậy phần lớn là do số lượng đơn xin điều chỉnh tình trạng/chuyển diện (Adjustment of Status hoặc viết tắt là AOS) cao chưa từng có với 37% tổng số thị thực so với 17% trong FY2019. Trung Quốc chứng kiến ​​sự sụt giảm số thị thực được cấp vào năm ngoái thông qua quá trình xử lý lãnh sự (consular processing) nhưng lại chứng kiến ​​một số lượng lớn thị thực được cấp qua AOS.

Top 6 quốc gia có nhu cầu đầu tư EB-5 cao nhất vẫn không thay đổi

Cũng như năm 2019, top 6 quốc gia có nhu cầu EB-5 cao nhất vẫn là Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Hàn Quốc, Brazil và Đài Loan (thứ tự giảm dần). Mexico, Canada, Nga và Iran tăng nhẹ vào năm 2022, trong khi Venezuela, Nam Phi, Anh và Nhật Bản giảm nhẹ.

Trong tổng 10.885 thị thực EB-5 được cấp, 85% thị thực được cấp cho top 6 quốc gia có nhu cầu đầu tư EB-5 cao nhất.

Nhà đầu tư có thể đọc bài phân tích chi tiết của Suzanne Lazicki tại đây: https://blog.lucidtext.com/2023/03/06/fy2022-annual-report-of-the-visa-office-for-eb-5-visas-issued-by-country/

Đọc báo cáo đầy đủ tại đây: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/annual-reports/report-of-the-visa-office-2022.html

Nguồn: Suzanne Lazicki, DoS

VP New York

28-07 Jackson Ave, LIC, NY 11101

212-889-5333