【TIN TỨC】 USCIS LOẠI BỎ YÊU CẦU NỘP SINH TRẮC HỌC CHO ĐƠN I-526E

03/15/2023 by ARCFE U.S.

Bắt đầu từ ngày 15/03/2023, Sở Di trú & Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ loại bỏ yêu cầu nộp sinh trắc học và lệ phí $85 USD đối với nhà đầu tư EB-5 nộp I-526E. Nguyên đơn sẽ không cần phải nộp lệ phí cho dịch vụ sinh trắc học khi nộp I-526E.

Nguồn: https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-removes-biometrics-requirement-for-form-i-526e-petitioners

USCIS xác định rằng việc thu thập sinh trắc học là không cần thiết khi nộp mẫu đơn I-526E cho các nhà đầu tư EB-5 chương trình Trung tâm vùng để xác nhận việc tuân thủ luật EB-5. Tuy nhiên, USCIS vẫn có thể yêu cầu nhà đầu tư nộp sinh trắc học nếu cần thiết.

Kể từ khi mẫu đơn I-526E được phát hành vào năm 2022, USCIS đã nhận được khoảng 980 đơn được nộp kèm với lệ phí sinh trắc học. USCIS sẽ hoàn trả khoản lệ phí này trong vài tuần tới. Nhà đầu tư không cần liên hệ USCIS để yêu cầu hoàn tiền.

USCIS phát hành phiên bản sửa đổi cho đơn I-526E vào ngày 15/03/2023 cùng với các hướng dẫn cập nhật mới. Hiệu lực từ ngày 15/05/2023, USCIS sẽ chỉ chấp nhận phiên bản ngày 15/03/2023 của mẫu đơn I-526E. Từ bây giờ đến ngày 15/05, nhà đầu tư có thể tuỳ chọn nộp đơn I-526E phiên bản cũ 06/01/2023 hoặc phiên bản mới 15/03/2023. Để biết phiên bản các mẫu đơn, vui lòng kiểm tra góc cuối trang của mẫu đơn và hướng dẫn kèm theo. Nguyên đơn nên chú ý rằng phiên bản cũ vẫn giữ nguyên thông tin về sinh trắc học và không còn chính xác nữa.

Vào ngày 12/07/2022, USCIS lần đầu tiên công bố mẫu đơn I-526E (Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm vùng) như một phần của Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 hoặc viết tắt là EB-5 RIA 2022). Nhà đầu tư gộp khoản đầu tư của họ với một hoặc nhiều người nhập cư đủ điều kiện tham gia Chương trình EB-5 Trung tâm vùng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu USCIS cấp tư cách là người nhập cư vào Hoa Kỳ theo mục 203(b)(5) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch.

New York Office

28-07 Jackson Ave, LIC, NY 11101

212-889-5333