【TIN TỨC】 USCIS PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI CHO ĐƠN I-526E

03/16/2023 by ARCFE U.S.

USCIS phát hành phiên bản sửa đổi cho đơn I-526E vào ngày 15/03/2023 cùng với các hướng dẫn cập nhật mới. Hiệu lực từ ngày 15/05/2023, USCIS sẽ chỉ chấp nhận phiên bản ngày 15/03/2023 của mẫu đơn I-526E. Từ bây giờ đến ngày 15/05, nhà đầu tư có thể tuỳ chọn nộp đơn I-526E phiên bản cũ 06/01/2023 hoặc phiên bản mới 15/03/2023. Để biết phiên bản các mẫu đơn, vui lòng kiểm tra góc cuối trang của mẫu đơn và hướng dẫn kèm theo. Nguyên đơn nên chú ý rằng phiên bản cũ vẫn giữ nguyên thông tin về sinh trắc học và không còn chính xác nữa.

Vui lòng vào website của USCIS để lấy phiên bản mới nhất: https://www.uscis.gov/i-526e

VP New York

28-07 Jackson Ave, LIC, NY 11101

212-889-5333