【TIN TỨC】 LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 5/2023

04/17/2023 by ARCFE U.S.

Unreserved EB-5 visa: Visa EB-5 không dành riêng

Reserved (Set Aside) EB-5 Rural: 20% visa EB-5 dành riêng cho dự án đủ tiêu chuẩn nông thôn

Reserved (Set Aside) EB-5 High Unemployment: 10% visa EB-5 dành riêng cho khu vực dự án có tỷ lệ thất nghiệp cao

Reserved (Set Aside) EB-5 Infrastructure: 2% visa EB-5 dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Lịch Chiếu Khán cho tháng 5/2023 như sau:

Bảng A

  • Cả 3 hạng mục visa dành riêng cho chương trình EB-5 vẫn giữ trạng thái “CURRENT” cho tất cả các quốc gia
  • Việt Nam vẫn đang trong trạng thái “CURRENT” cho cả 4 hạng mục visa EB-5, không bị tồn đọng hồ sơ
  • Hạng mục visa không dành riêng cho Trung Quốc tăng lên ngày 08/09/2015
  • Hạng mục visa không dành riêng cho Ấn Độ vẫn giữ ngày ưu tiên 01/06/2018

Bảng B

VP New York

28-07 Jackson Ave, LIC, NY 11101

212-889-5333