【TIN TỨC】LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 10/2023

09/18/2023 by ARCFE U.S.

Unreserved EB-5 visa: Visa EB-5 không dành riêng

Reserved (Set Aside) EB-5 Rural: 20% visa EB-5 dành riêng cho dự án đủ tiêu chuẩn nông thôn

Reserved (Set Aside) EB-5 High Unemployment: 10% visa EB-5 dành riêng cho khu vực dự án có tỷ lệ thất nghiệp cao

Reserved (Set Aside) EB-5 Infrastructure: 2% visa EB-5 dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Lịch Chiếu Khán cho tháng 10/2023 như sau:

Bảng A

  • Diện EB-5 (visa dành riêng cho khu vực dự án có tỷ lệ thất nghiệp cao) của Việt Nam vẫn đang là “CURRENT”

Bảng B

  • Diện EB-5 (visa dành riêng cho khu vực dự án có tỷ lệ thất nghiệp cao) của Việt Nam vẫn đang là “CURRENT”

  • Dự án EB-5 Dutch Kills Đạt Chuẩn TEA Tại New York City


    New York Office

    28-07 Jackson Ave, Long Island City NY 11101