Nhóm 1 – Dự án Spring Garden


12/2021

-Dự án đã hoàn thành và đã được Cơ quan Quản lý Nhà ở kiểm tra và nghiệm thu.

-Đang chờ CO được phê duyệt.

-I-526 và I-829 đã được phê duyệt.

12/2020

– Công trình đã hoàn thin.

– Vẫn đang ch TCO được phê duyt.

8/2019

– Công trình đã hoàn thin.

– Vẫn đang ch TCO được phê duyt.

5/2019

– Công trình đã hoàn thin.

– Vẫn đang ch TCO được phê duyt.

1/2019

– Công trình đã hoàn thin.

– Vẫn đang ch TCO được phê duyt.

10/2018

– Công trình đã hoàn thin.

– Vẫn đang ch TCO được phê duyt.

4/2018

– Chỉ có mt vài công nhân trên công trường.

– Khung viền bên trong đã được hoàn thin t tầng bán lẻ đến tầng trên cùng.

– H thống thoát khí và thông gió đang được tiến hành.

– Bồn tắm được giao tn nơi và lắp đt ở các tầng thấp hơn.

– Đã lắp đt đường ống nước nóng/lnh t tầng 6 – 7.

– Tòa nhà d kiến s hoàn thành vào mùa hè 2018 và TCO s được áp dng sau đó.

12/2017

– Quản lý an toàn công trường và khoảng 20 công nhân (chủ yếu là công nhân lát gch và ván lát) có mt trên công trường.

– Đi th thi công đã bắt đầu thi công vách thch cao ti các căn h t tầng cao nhất đến tầng dưới của phía sau tòa nhà.

– Công trình lát gch đã được tiến đ lên tầng 7 t tầng trên cùng. Và công trình lát gch được hoàn thin ở hành lang t tầng 2 đến tầng trên cùng.

– Thang máy đang hot đng.

– Theo Steve Cheung, các cửa sổ còn li và cửa trượt ban công s được giao vào tuần ti, trước Giáng Sinh.

– Do s chm trễ trong các cửa sổ mua sắm, TCO có thể b hoãn sang mùa hè 2018.

9/2017

– Công nhân đin đang làm vic ti phòng đin, và nhng công nhân khác đang sửa cha các tầng trên ti công trường.

– Các lỗ thông hơi cơ khí đã được lắp đt ở cả tầng hầm và trt. Mt thiết b A/C (máy chính) đã được lắp đt trên mái nhà.

– Mt số công nhân bắt đầu đóng khung trần ở tầng thương mi.

– Các ct thép đã được gia cố ở tầng hầm.

– Cửa, cửa sổ, khung, tấm thch cao và vt liu cách nhit được lưu tr ti chỗ. Cửa sổ và cửa trượt ban công vẫn không khả dng cho các căn h hướng ra Queens Blvd.

– Quản lý an toàn công trường đang đi nhà thầu bắt đầu làm vic trong vài tuần ti.

– H s cần tăng tiến đ và vic hoàn thành d án vi TCO có thể s b hoãn li ti năm sau.

6/2017

– Công nhân đang đổ bê tông để gia cố ct thép trong hầm.

– 2 trong số các thang máy đã được lắp đt. 1 trong các thang máy đang hot đng vi TCO. Pa-lăng của nó đã được tháo d.

– Đã có mt số vic làm trong phòng gas.

– Cửa, cửa sổ, khung, tấm thch cao và vt liu cách nhit được lưu tr ti chỗ.

– Theo Steve, h s thuê nhiều công nhân hơn để bắt đầu lắp tấm thch cao và để hoàn thành nhng phần còn li của tòa nhà. 

3/2017

– Quản lý an toàn công trường và khoảng 10 công nhân có mt ti công trường.

– Các cửa sổ đã được lắp ở phía sau của tòa nhà, tr khu vc ban công. Vẫn chưa lắp cửa sổ phía trước tòa nhà.

– Do thiết kế của cửa sổ mi, h có vẻ đã loi bỏ thiết kế PTAC bên dưới cửa sổ; s tìm hiểu thêm về thiết kế mi.

– Thang máy đã được lắp đt nhưng chưa hot đng. Pa-lăng của nó vẫn chy.

– H thống thoát khí đã được hoàn thành.

– Đã lắp đt bồn tắm ở tất cả tầng dân cư.

– Ống nước lnh/nóng đã được lắp đt và có 1 phòng nồi hơi mỗi tầng.

– Cửa, cửa sổ, khung, tấm thch cao và vt liu cách nhit được lưu tr ti chỗ.

– Chúng tôi đang xem xét ngày hoàn thành d án sm nhất vào mùa thu năm nay. Tin tốt t chủ đầu tư – h đã bán được nhiều căn h.

12/2016

– Khung ni thất đã được hoàn thin t tầng bán lẻ cho đến tầng cao nhất.

– H thống thoát khí vẫn đang được tiến hành.

– Bồn tắm đã được giao tn nơi và đang được lắp đt ở các tầng thấp.

– Đã lắp đt đường ống nước nóng/lnh t tầng 6 – 7.

– Tường thch cao s được thi công sau khi cửa sổ được lắp đt.

9/2016

– Có mt số công nhân ở công trình

– Khung ni thất đã được hoàn thin t tầng bán lẻ cho đến tầng cao nhất.

– H thống thoát khí vẫn đang được tiến hành.

– Bồn tắm đã được giao tn nơi và đang được lắp đt ở các tầng thấp.

– Đã lắp đt đường ống nước nóng/lnh t tầng 6 – 7.

– Không có nhiều tiến đ đối vi lần kiểm tra vào tháng 6.

– Cửa sổ và thang máy vẫn chưa được giao.

6/2016

– Đã có khoảng 10 công nhân đang làm ti công trình.

– Kết cấu tòa nhà và ban công đã được cất nóc và hoàn thin lắp gch bên ngoài.

– Các khung ct bên trong t tầng trt đến tầng mái đang được hoàn thin.

– Sàn gỗ cũng đã bắt đầu được thi công t tầng 2 – 12; tổng cng chiếm khoảng 80% din tích sàn.

– Gch bếp đang được thi công t tầng 4 – 12.

– H thống ống nước và h thống phun nước chính đã được lắp đt trên mái nhà. H thống ống nước và ống phun nước được nối t tầng 12. Cả h thống ống nước và đầu phun nước vẫn chưa được lắp đt.

– Đang thi công h thống dây đin lên đến tầng 12.

– Bc thông gió đã được thi công lên tầng 12.

– Các máy PTAC sưởi/mát kép đã được lắp h thống cơ bản nhưng chưa đưa vào vn hành.

– Hai trc thang máy, dầm, ray và cáp đã vào v trí nhưng vẫn chưa hot đng. Máy vn thăng vẫn đang được sử dng để hoàn thành d án.

– Có lnh ngưng thi công do không có giấy phép sửa cha h thống ống nước. Theo quản lý d án, giấy phép đang được gia hn. Lnh ngưng thi công s được hủy bỏ sau khi giấy phép gia hn xong.

– Cửa sổ và cửa ra vào vẫn chưa được lắp. Theo quản lý d án, cửa sổ đang được đt hàng và s được giao sau khoảng 2 tháng. Cửa sổ được ước tính s có giá hơn $1.000.000 USD. Không có cửa sổ, h không thể thi công tường thch cao.

– Nhìn chung, d án chm tiến đ trong mấy tháng qua. Vic giao cửa sổ chm trễ s ảnh hưởng đến tiến đ d án.

12/2015

– Chủ đầu tư d kiến xây dng s hoàn thành vào 9/2016.

– H s bắt đầu bán các căn h t đầu năm 2016.

6/2015

– Tổng thầu đang lắp dng dàn thép lên tầng 8.

– D đoán tòa nhà s được cất nóc trong 2 tháng ti.

– D kiến s hoàn thành d án vào mùa hè 2016.

3/2015

– Tổng thầu đang lắp dng dầm thép lên tầng 6.

– Đã đổ bê tông sàn tầng 5.

– D kiến d án s hoàn thành đáng kể vào đầu năm 2016.

12/2014

– Bê tông được đổ vào tầng 1 và 2.

– Các bc tường xây bng bê tông (CMU) cũng đang được lắp dng ti chỗ).