Nhóm 1 - Dự án Spring Garden


12/2021

-Dự án đã hoàn thành và đã được Cơ quan Quản lý Nhà ở kiểm tra và nghiệm thu.

-Đang chờ CO được phê duyệt.

-I-526 và I-829 đã được phê duyệt.

12/2020

- Công trình đã hoàn thin.

- Vẫn đang ch TCO được phê duyt.

8/2019

- Công trình đã hoàn thin.

- Vẫn đang ch TCO được phê duyt.

5/2019

- Công trình đã hoàn thin.

- Vẫn đang ch TCO được phê duyt.

1/2019

- Công trình đã hoàn thin.

- Vẫn đang ch TCO được phê duyt.

10/2018

- Công trình đã hoàn thin.

- Vẫn đang ch TCO được phê duyt.

4/2018

- Chỉ có mt vài công nhân trên công trường.

- Khung viền bên trong đã được hoàn thin t tầng bán lẻ đến tầng trên cùng.

- H thống thoát khí và thông gió đang được tiến hành.

- Bồn tắm được giao tn nơi và lắp đt ở các tầng thấp hơn.

- Đã lắp đt đường ống nước nóng/lnh t tầng 6 – 7.

- Tòa nhà d kiến s hoàn thành vào mùa hè 2018 và TCO s được áp dng sau đó.

12/2017

- Quản lý an toàn công trường và khoảng 20 công nhân (chủ yếu là công nhân lát gch và ván lát) có mt trên công trường.

- Đi th thi công đã bắt đầu thi công vách thch cao ti các căn h t tầng cao nhất đến tầng dưới của phía sau tòa nhà.

- Công trình lát gch đã được tiến đ lên tầng 7 t tầng trên cùng. Và công trình lát gch được hoàn thin ở hành lang t tầng 2 đến tầng trên cùng.

- Thang máy đang hot đng.

- Theo Steve Cheung, các cửa sổ còn li và cửa trượt ban công s được giao vào tuần ti, trước Giáng Sinh.

- Do s chm trễ trong các cửa sổ mua sắm, TCO có thể b hoãn sang mùa hè 2018.

9/2017

- Công nhân đin đang làm vic ti phòng đin, và nhng công nhân khác đang sửa cha các tầng trên ti công trường.

- Các lỗ thông hơi cơ khí đã được lắp đt ở cả tầng hầm và trt. Mt thiết b A/C (máy chính) đã được lắp đt trên mái nhà.

- Mt số công nhân bắt đầu đóng khung trần ở tầng thương mi.

- Các ct thép đã được gia cố ở tầng hầm.

- Cửa, cửa sổ, khung, tấm thch cao và vt liu cách nhit được lưu tr ti chỗ. Cửa sổ và cửa trượt ban công vẫn không khả dng cho các căn h hướng ra Queens Blvd.

- Quản lý an toàn công trường đang đi nhà thầu bắt đầu làm vic trong vài tuần ti.

- H s cần tăng tiến đ và vic hoàn thành d án vi TCO có thể s b hoãn li ti năm sau.

6/2017

- Công nhân đang đổ bê tông để gia cố ct thép trong hầm.

- 2 trong số các thang máy đã được lắp đt. 1 trong các thang máy đang hot đng vi TCO. Pa-lăng của nó đã được tháo d.

- Đã có mt số vic làm trong phòng gas.

- Cửa, cửa sổ, khung, tấm thch cao và vt liu cách nhit được lưu tr ti chỗ.

- Theo Steve, h s thuê nhiều công nhân hơn để bắt đầu lắp tấm thch cao và để hoàn thành nhng phần còn li của tòa nhà. 

3/2017

- Quản lý an toàn công trường và khoảng 10 công nhân có mt ti công trường.

- Các cửa sổ đã được lắp ở phía sau của tòa nhà, tr khu vc ban công. Vẫn chưa lắp cửa sổ phía trước tòa nhà.

- Do thiết kế của cửa sổ mi, h có vẻ đã loi bỏ thiết kế PTAC bên dưới cửa sổ; s tìm hiểu thêm về thiết kế mi.

- Thang máy đã được lắp đt nhưng chưa hot đng. Pa-lăng của nó vẫn chy.

- H thống thoát khí đã được hoàn thành.

- Đã lắp đt bồn tắm ở tất cả tầng dân cư.

- Ống nước lnh/nóng đã được lắp đt và có 1 phòng nồi hơi mỗi tầng.

- Cửa, cửa sổ, khung, tấm thch cao và vt liu cách nhit được lưu tr ti chỗ.

- Chúng tôi đang xem xét ngày hoàn thành d án sm nhất vào mùa thu năm nay. Tin tốt t chủ đầu tư – h đã bán được nhiều căn h.

12/2016

- Khung ni thất đã được hoàn thin t tầng bán lẻ cho đến tầng cao nhất.

- H thống thoát khí vẫn đang được tiến hành.

- Bồn tắm đã được giao tn nơi và đang được lắp đt ở các tầng thấp.

- Đã lắp đt đường ống nước nóng/lnh t tầng 6 – 7.

- Tường thch cao s được thi công sau khi cửa sổ được lắp đt.

9/2016

- Có mt số công nhân ở công trình

- Khung ni thất đã được hoàn thin t tầng bán lẻ cho đến tầng cao nhất.

- H thống thoát khí vẫn đang được tiến hành.

- Bồn tắm đã được giao tn nơi và đang được lắp đt ở các tầng thấp.

- Đã lắp đt đường ống nước nóng/lnh t tầng 6 – 7.

- Không có nhiều tiến đ đối vi lần kiểm tra vào tháng 6.

- Cửa sổ và thang máy vẫn chưa được giao.

6/2016

- Đã có khoảng 10 công nhân đang làm ti công trình.

- Kết cấu tòa nhà và ban công đã được cất nóc và hoàn thin lắp gch bên ngoài.

- Các khung ct bên trong t tầng trt đến tầng mái đang được hoàn thin.

- Sàn gỗ cũng đã bắt đầu được thi công t tầng 2 – 12; tổng cng chiếm khoảng 80% din tích sàn.

- Gch bếp đang được thi công t tầng 4 – 12.

- H thống ống nước và h thống phun nước chính đã được lắp đt trên mái nhà. H thống ống nước và ống phun nước được nối t tầng 12. Cả h thống ống nước và đầu phun nước vẫn chưa được lắp đt.

- Đang thi công h thống dây đin lên đến tầng 12.

- Bc thông gió đã được thi công lên tầng 12.

- Các máy PTAC sưởi/mát kép đã được lắp h thống cơ bản nhưng chưa đưa vào vn hành.

- Hai trc thang máy, dầm, ray và cáp đã vào v trí nhưng vẫn chưa hot đng. Máy vn thăng vẫn đang được sử dng để hoàn thành d án.

- Có lnh ngưng thi công do không có giấy phép sửa cha h thống ống nước. Theo quản lý d án, giấy phép đang được gia hn. Lnh ngưng thi công s được hủy bỏ sau khi giấy phép gia hn xong.

- Cửa sổ và cửa ra vào vẫn chưa được lắp. Theo quản lý d án, cửa sổ đang được đt hàng và s được giao sau khoảng 2 tháng. Cửa sổ được ước tính s có giá hơn $1.000.000 USD. Không có cửa sổ, h không thể thi công tường thch cao.

- Nhìn chung, d án chm tiến đ trong mấy tháng qua. Vic giao cửa sổ chm trễ s ảnh hưởng đến tiến đ d án.

12/2015

- Chủ đầu tư d kiến xây dng s hoàn thành vào 9/2016.

- H s bắt đầu bán các căn h t đầu năm 2016.

6/2015

- Tổng thầu đang lắp dng dàn thép lên tầng 8.

- D đoán tòa nhà s được cất nóc trong 2 tháng ti.

- D kiến s hoàn thành d án vào mùa hè 2016.

3/2015

- Tổng thầu đang lắp dng dầm thép lên tầng 6.

- Đã đổ bê tông sàn tầng 5.

- D kiến d án s hoàn thành đáng kể vào đầu năm 2016.

12/2014

- Bê tông được đổ vào tầng 1 và 2.

- Các bc tường xây bng bê tông (CMU) cũng đang được lắp dng ti chỗ).