Nhóm 11 - Dự án Pianist

5/2023

-I-526 đã được chấp thuận

-Tính đến tháng 5/2023, dự án đã hoàn thành xây dựng

-Dự kiến sẽ có TCO vào giữa tháng 6

-Trong tổng 69 căn hộ: 45 căn hộ sẽ được cho thuê bởi Nest Seeker, 24 căn hộ sẽ được cho thuê bởi chính phủ bang New York dưới diện "affordable housing"

-Dự kiến tất cả các căn hộ sẽ được cho thuê hết vào cuối tháng 8, 2023.

8/2022

-I-526 đã được chấp thuận

-Dự kiến hoàn thành vào cuối Quý 4/2022

-TCO của dự án sẽ được xin ngay sau đó

-Hệ điều hoà đã được gắn

5/2022

-I-526 đã được chấp thuận

-Mặt tiền và vách kính của tòa nhà đã hoàn thiện, giàn giáo đang được tháo dỡ một cách trật tự. Đã hoàn thiện hệ thống ống nước, cách nhiệt và cách nhiệt của tòa nhà, đã hoàn thiện vách ngăn căn hộ và bắt đầu bước vào giai đoạn trang trí hoàn thiện. Dự kiến, TCO của dự án sẽ được hoàn thành vào mùa hè năm 2022 và sẽ được bàn giao trước cuối năm nay.


12/2021

- Thang máy đã được lắp đặt xong, đang tiến hành sản xuất mái chống thấm, ốp gạch tường ngoài đã xong lớp thứ 7, trát tường trong, lắp cửa sổ bên trong, phần thô đường ống cơ bản đã được hoàn thành.

-Dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022.

-I-526 đã được chấp thuận

12/2020

- D án đã hoàn thành cầu thang và đường dốc ở các tầng 3,4,5,6 và đang thi công tầng 7.


7/2020

- 2/3 phần móng đã xong. Phần còn li d kiến s xong vào đầu tháng 8.

- Lắp cc ván, nắp cc và thép dầm đều đang theo đúng tiến đ.

11/2019

- Đã hoàn thành d bỏ tòa nhà cũ.

- Đã được DOB phê duyt.

- Nước ngầm đã được kiểm tra.

- Ch giấy phép xây dng của DOB, d kiến nhn cuối 8/2019.

5/2019

- Đang ch DOB cấp phép xây dng nền móng tòa nhà.

1/2019

- Hoàn thành tháo d tòa nhà hin ti. Đã được DOB chấp thun vic tháo d.

- Đang ch DOB cấp phép xây dng nền móng tòa nhà. D kiến bắt đầu vào Quý 2/2019.

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.