Nhóm 13 – Dự án 38th Ave & Dự án Thomson

4/2023

38th Ave

 • Dự án đang trong quá trình đào đất
 • Dự kiến hoàn tất đào đất vào giữa tháng 5
 • Đổ bê tông ngay sau khi phần móng hoàn thành
 • Dự kiến đổ bê tông vào tháng 6

9/2022

Thomson

 • Dự án đã hoàn thành xây dựng.
 • Đã nhận được giấy cấp phép TCO cho tầng phía dưới; TCO cho phần trên đã nộp & đang chờ cấp phép.
 • Ngày chuyển nhượng sớm nhất là 16/9/2022.

8/2022

Thomson

 • Dự án dự kiến hoàn thành đáng kể vào đầu tháng 9
 • TCO sẽ được nộp vào tháng sau
 • Dự án đang được chào mời cho thuê

38th Ave

 • Dự án đang tiếp tục được phát triển và chuẩn bị khởi công vào cuối Quý 4/2022

*Bật CC để xem phụ đề Tiếng Việt

6/2022

Thomson

38th Ave

 • Lễ Động Thổ được tổ chức vào ngày 14/6.