Nhóm 13 – Dự án 38th Ave & Dự án Thomson

9/2022

Thomson

  • Dự án đã hoàn thành xây dựng.
  • Đã nhận được giấy cấp phép TCO cho tầng phía dưới; TCO cho phần trên đã nộp & đang chờ cấp phép.
  • Ngày chuyển nhượng sớm nhất là 16/9/2022.

8/2022

Thomson

  • Dự án dự kiến hoàn thành đáng kể vào đầu tháng 9
  • TCO sẽ được nộp vào tháng sau
  • Dự án đang được chào mời cho thuê

38th Ave

  • Dự án đang tiếp tục được phát triển và chuẩn bị khởi công vào cuối Quý 4/2022

*Bật CC để xem phụ đề Tiếng Việt

6/2022

Thomson

38th Ave

  • Lễ Động Thổ được tổ chức vào ngày 14/6.