Nhóm 14 – Dự án Davis & Dự án Union

5/2023

Davis

4/2023

Davis

  • Dự án đang xây phần móng
  • Việc khai quật đã gần hoàn thành; công nhân đang xây phần cột tường toà nhà bằng bê tông và thép
  • Dựa trên tiến độ hiện tại, dự án Davis dự kiến sẽ bắt đầu xây cao trên mức đường vào cuối mùa xuân năm 2023 và cất nóc vào cuối năm nay