ARCFE Nhóm 2 – Roosevelt Center

I-526 đã được chấp thun

I-829 đã được chấp thun

GII THIU

D án ta lc ti 136-68 Roosevelt Ave, trung tâm của khu sầm uất nhất Flushing, qun Queens, TP. New York, nm cnh trung tâm mua sắm Macy’s và trung tâm mua sắm New World. Nó là mt tòa nhà 10 tầng, bao gồm 33 đơn v văn phòng y tế, 900 m2 là cửa hàng bán lẻ và có 120 điểm đu xe. D án khởi công vào tháng 9/2012, hoàn thành vào 12/2018.

HÌNH ẢNH D ÁN

KHU VC XUNG QUANH

V trí của d án này vô cùng thun li, Flushing có khu thương mi thnh vượng và khu dân cư quy mô ln, là nơi quy t các dân tc khác nhau t khắp nơi trên thế gii vi thái đ bao gồm tất cả các dòng sông, hàng nghìn doanh nghip đang tp trung ti Flushing Center , vượt qua cả New York. Khu phố Tàu Manhattan đã trở thành khu phố Tàu ln nhất ở Hoa Kỳ, và nó là mt nơi đc nhất vô nh cho mỗi tấc đất. Cư dân thường trú của Flushing bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Châu Phi, Ấn Đ và người da trắng sống lâu.

Trung tâm Flushing lấy Trung tâm mua sắm New World, Macy’s, Queen Feiyue và Sky View làm trung tâm thương mi chính. Nơi đây tp trung đầy đủ các cơ sở kinh doanh bao gồm siêu th, mua sắm, giải trí, nhà hàng, khách sn và đầu mối giao thông trong nhiều khối thương mi. Large Trung tâm thương mi. Nhp sống hối hả hàng ngày của người dân và các doanh nghip rc r ánh sáng đã xây dng nên mt thủ đô Hoa kiều đc nhất vô nh.

NHÀ PHÁT TRIỂN D ÁN

Nhà phát triển d án này là Raymond Chan. Ông Chan là mt kiến trúc sư nổi tiếng đã thiết kế nhiều tòa nhà mang tính bước ngot ở TP. New York. Kiến trúc của Ông được biết đến vi phong cách đương đi rõ nét về không gian. Các tác phẩm của Ông ấy có thể được xem ở đây: https://www.raymondchanarchitect.com/

Ngoài vai trò là mt kiến trúc sư được cấp phép, Raymond Chan cũng đã tham gia vào nhiều d án bất đng sản vi tư cách là mt nhà phát triển. D án mi nhất của Ông ấy là Hotel De Point. Hotel De Point thuc sở hu của Raymond Chan và các đối tác khác.

CẤU TRÚC D ÁN

CẤU TRÚC VỐN D ÁN

Tổng vốn đầu tư

$25,800,000

Vốn nhà phát triển dự án

$10,800,000 (41,9%)

Vốn vay ngân hàng

$9,000,000 (34,8%)

Vốn EB-5

$6,000,000 (23,3%)

TO VIC LÀM


12

120

181

Tổng số nhà đầu tư

Số lượng việc làm bắt buộc

Số lượng việc làm dự kiến

ĐIỂM NHẤN

1

Các nhà đầu tư EB-5 có vốn cổ phần ưu tiên

ARCFE Group 2 s chiếm vốn cổ phần ưu đãi của d án, sau khi d án hoàn thành và được hoàn trả khoản vay ngân hàng, số cổ phần ưu đãi EB-5 s được hoàn trả trước, cuối cùng là vốn của các cổ đông khác (do các điều khoản hin hành của khoản vay ngân hàng BBCN, d án không còn khả năng hoàn trả. Có các khoản vay khác, vì vy EB-5 chỉ có thể được đầu tư như cổ phiếu ưu đãi. Bng cách này, cổ phiếu ưu tiên vẫn được xếp hng trước các cổ đông khác).

2

Bác sĩ độc lập làm đối tác chung của dự án

Ngoài nhà thiết kế kiến trúc Raymond Chan là đối tác quản lý của d án, còn có hơn mt chc bác sĩ hành nghề đc lp là đối tác chung của d án. Trên thc tế, ý đnh ban đầu của tòa nhà là cung cấp cho các bác sĩ không gian văn phòng. Do s khan hiếm của phòng khám văn phòng ti Flushing, bác sĩ vi tư cách là đối tác đã tham gia vào d án này để đảm bảo có thể mua đủ din tích văn phòng sau khi hoàn thành. Cho đến nay, tất cả các văn phòng của d án đều đã được đt chỗ.

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.