ARCFE Nhóm 2 - Dự án Roosevelt Center


12/2021

-Dự án đã hoàn thành và cư dân đã chuyển vào.

-I-526 và I-829 đã được chấp thuận.

11/2019

- D án này đã được hoàn thành

8/2019

- Tòa nhà này đã hoàn thin vi giấy chng nhn tm trú.

- Các căn h đang được bán và mt số chủ căn h đã dn vào ở và kinh doanh.

- Sở Tài Chính đã duyt chc danh cho tng đơn v và đang tiến hành quyết toán.

1/2019

- Tòa nhà này đã hoàn thin vi giấy chng nhn tm trú.

- Các căn h đang được bán và mt số chủ căn h đã dn vào ở và kinh doanh.

- Sở Tài Chính đã duyt chc danh cho tng đơn v và đang tiến hành quyết toán.

10/2018

- Tòa nhà này đã hoàn thin vi giấy chng nhn tm trú.

- Các căn h đang được bán và mt số chủ căn h đã dn vào ở và kinh doanh.

- Sở Tài Chính đã duyt chc danh cho tng đơn v và đang tiến hành quyết toán.

4/2018

- Tòa nhà này đã hoàn thin vi giấy chng nhn tm trú.

- Các căn h đang được bán và mt số chủ căn h đã dn vào ở và kinh doanh.

- Sở Tài Chính hin đang trong quá trình lp hồ sơ chc danh cho tng đơn v và s tiến hành quyết toán khi công tác tiêu đề hoàn tất.

12/2017

- Tòa nhà này đã hoàn thin vi giấy chng nhn tm trú.

- Các căn h đang được bán và mt số chủ căn h đã dn vào ở và kinh doanh

9/2017

- Có khoảng 10 công nhân đang hoàn thin phần xây dng đơn v ở tầng trt. Mt vài th hàn làm vic trong ga ra. Tất cả các công vic xây dng đơn v ở các tầng khác đã được hoàn thành.

- Mt thang máy đang hot đng và mt thang máy không hot đng. Theo k sư đỗ xe, nhà để xe t đng hin đang được thử nghim và d kiến s đi vào hot đng vào cuối tháng này.

- Vỉa hè mi đã được trải nha và đường xe chy thoải mái và bãi đu xe cho các chủ sở hu bất đng sản liền kề ở phía sau cũng đã được trải nha.

- Hin ti, GC đang làm vic để xin ý kiến t DOB.

- Các đơn v bán lẻ xây dng xong s kết thúc vào tháng sau. Bây gi h có thể rút được CO cuối cùng trong bao lâu là tùy thuc vào h.

6/2017

- Có hơn 20 công nhân làm mc, tấm lp, lắp đt kính trước cửa hàng và sơn t tầng 1 – 3. Vic xây dng đơn nguyên đang được tiến hành t tầng 1 và tầng 3. GC s không xử lý bất kỳ ni thất nào cho tầng 4 – 5. Tầng 6 – 9 gần như đã hoàn thành ngoi tr mt số hng mc trong danh sách đc lỗ. Quản lý d án nói rng h s hoàn thành trong hai tháng.

- Cài đt bảng điều khiển hoàn tất và các cửa sổ hoàn tất. Cửa sổ mt tiền các cửa hàng bán lẻ đang được cài đt. Tầng trt bán lẻ đã được chia nhỏ và đang tiến hành hoàn thin ni thất. Theo quản lý d án, nó s là mt hiu thuốc ở phía trước và anh ta không biết nhng người thuê nhà khác là ai.

- Con Ed gần đây đã cung cấp đin cho tòa nhà

- Cấu trúc bãi đu xe t đng vẫn đang được thiết lp tuy nhiên nó có vẻ cải tiến hơn trong vic thiết lp so vi lần truy cp trang web trước. Theo người quản lý trang thiết b đỗ xe, h đang tìm cách hoàn thin trong hai tháng và h s tiến hành thử nghim hot đng vào tháng ti.

- Đã sơn tường khối CMU cầu thang qua tòa nhà.

- Nhìn chung, các công trình xây dng đang dần đt tiến đ. Bây gi rất có thể h s nhn được CO vào tháng 6 tùy thuc vào vic hoàn thành bãi đu xe ngầm và ký kết sau đó.

3/2017

- Có hơn 20 công nhân làm mc, tấm lp, lắp đt kính trước cửa hàng và sơn t tầng 1 – 3. Vic xây dng đơn nguyên đang được tiến hành t tầng 1 – 3. GC s không xử lý bất kỳ ni thất nào cho tầng 4 – 5. Tầng 6 - 9 gần như đã hoàn thin ngoi tr mt số hng mc. Quản lý d án nói rng h s kết thúc trong hai tháng.

- Cài đt bảng điều khiển hoàn tất và các cửa sổ đã hoàn tất. Cửa sổ mt tiền cửa nhng hàng bán lẻ đang được lắp đt. Tầng trt bán lẻ đã được chia nhỏ và đang tiến hành hoàn thin ni thất. Theo người quản lý d án, nó s là mt hiu thuốc ở phía trước và anh ta không biết ai là nhng người thuê nhà khác.

- Con Ed gần đây đã cung cấp đin cho tòa nhà.

- Cấu trúc bãi đu xe t đng vẫn đang được thiết lp tuy nhiên nó có vẻ cải tiến hơn trong vic thiết lp so vi lần thăm công trình lần trước. Theo quản lý trang thiết b đỗ xe t Trung Quốc nói vi tôi rng h đang tìm cách hoàn thin trong hai tháng và h s tiến hành thử nghim hot đng vào tháng ti.

- Đã sơn tường cho khối CMU cầu thang qua tòa nhà.

- Nhìn chung, các công trình xây dng đang dần tiến đ. Bây gi rất có thể h s nhn được CO vào tháng 6 tùy thuc vào vic hoàn thành bãi đu xe ngầm và ký kết sau đó.

12/2016

- Có khoảng 20 công nhân làm mc, ngói, đin và lao đng t tầng 1 – 5 và đang đt bảng trên lối vào bãi đu xe. Vic xây dng đơn nguyên đang được tiến hành t tầng 2 – 5. Chúng tôi nghĩ rng h s xong trong hai đến ba tháng ti. Tầng 6 – 9 gần hoàn thin.

- Vic lắp đt bảng điều khiển đã gần hoàn tất và các cửa sổ đã hoàn tất ngoi tr tầng trt của cửa hàng bán lẻ. Tầng trt bán lẻ đang được chia nhỏ và đóng khung vi nhiều đường ống dẫn gas được lắp đt và đây s là mt khu ẩm thc khác ở Flushing.

- H vẫn đang ch Con Ed cung cấp cho h kết nối đin vĩnh viễn vào tòa nhà. Theo David Lo, anh ấy không biết liu có thể kết nối đin sm hay không. Điều này có thể làm trì hoãn TCO của h sau này.

- Các công vic MEP bổ sung đang được thc hin ở tầng trt bán lẻ.

- Cấu trúc bãi đu xe t đng dường như đã được thiết lp nhưng không hot đng ti thi điểm đến thăm. Theo Giám đốc d án, k sư của nhà sản xuất Trung Quốc đã nghỉ phép để trở về Trung Quốc và s quay li vào cuối tháng này. David Lo cho biết anh không chắc khi nào nó s được hoàn thành. chúng tôi s theo dõi các chủ sở hu và Raymond Chan để tìm hiểu tình trng bây gi.

- Palăng đã được tháo ra và hai thang máy đang hot đng.

- Nhìn chung, các công trình xây dng đang dần tiến đ. Bây gi rất có thể h s nhn được CO vào tháng 4 hoc 5 tùy thuc vào vic hoàn thành bãi đu xe ngầm và kết nối đin vĩnh viễn vi CON ED.

10/2016

- Có khoảng hai chc công nhân làm mc, ngói, đin.

- Công vic lắp đt bảng điều khiển và cửa sổ đã hoàn tất tr khu vc vn thăng và tầng trt bán lẻ.

- H vẫn đang ch Con Ed cung cấp cho h kết nối đin vĩnh viễn vào tòa nhà.

- Cơ, Đin, h thống ống nước, phun nước được hoàn thin toàn b tòa nhà. Tuy nhiên, còn nhiều vic cần phải hoàn thin cho tng căn h đối vi các tầng thấp hơn t tầng 1 đến tầng 7.

- Ni thất sắp được hoàn thin t tầng 7 đến tầng 9; đang ch bàn giao sàn gỗ và hin đang thi công tầng 3, 4, 6. Quản lý d án s để li tầng 2 và tầng 5 cho người mua căn h để sửa cha. Chúng tôi cho rng không có khách thuê lẻ và không có vic làm ở tầng trt. Có bốn đơn v cấp dưới vẫn chưa bắt đầu bất kỳ công vic nào.

- Khung bãi đu xe t đng hóa đã được dng lên dưới lòng đất. Biển số đu xe (màu vàng) được gi trên công trường. Đng cơ và các b phn quan trng khác cũng được gi ở đó. Người quản lý d án t Trung Quốc nói vi tôi rng h có kế hoch lắp đt tất cả các tấm đỗ xe và các thành phần quan trng vào cuối năm và được b phn xây dng ký duyt vào 2/2016. Anh ấy nói vi tôi rng h s có hai công nhân để xử lý h thống đỗ xe khi nó đi vào hot đng.

- Vic lắp đt hai thang máy đã hoàn tất trong khi ch ký kết. theo giám đốc d án GC, h đt mc tiêu nhn được giấy đăng ký vào đầu tháng 11. Khi nó hot đng, nó s tháo palăng.

- Về tổng thể, các công trình xây dng đang tng bước đt tiến đ. Bây gi rất có thể h s nhn được CO vào tháng 2 hoc tháng 3 năm 2017.

6/2016

- Có khoảng 20 công nhân đang thi công lan can ban công, lát gch, thang máy, lắp đt bãi đu xe.

- Vic lắp đt bảng điều khiển và cửa sổ gần như hoàn tất ngoi tr hai tầng bán lẻ đầu tiên.

- Máy lnh được lưu tr ti công trình và có mt máy lnh ln được lắp đt trên tầng 2.

- Cơ, đin, h thống ống nước, phun nước được hoàn thin toàn b tòa nhà. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vic phải làm cho tng căn h cho tầng 1 – 7.

- Ni thất đã hoàn thin ở tầng trên cùng (tầng 9) và đang hoàn thin tầng 8. Giám đốc d án cho biết công vic ni thất đang được thc hin t trên xuống dưới. thiết kế ni thất mỗi tầng khác nhau.

- Hơn mt nửa số thành phần bãi đu xe ô tô đã được giao ti chỗ và phần ln trong số đó đang được lắp đt trong nhà để xe ngầm. Vic lắp đt bãi đu xe đang được thc hin theo nhà thầu ph do Raymond và Kenny thuê.

- Hai thang máy đang được lắp đt, theo giám đốc d án, s hoàn thành trong hai tháng ti.

- Về tổng thể, các công trình xây dng đang tng bước đt tiến đ. Người quản lý d án cho rng h có thể hoàn thành vào cuối năm. Chúng tôi cho rng vic hoàn thành d án rất có thể s đến vào đầu năm sau vi điều kin h có thể được B Xây dng chấp thun cho hot đng bãi đu xe ngầm.

12/2015

- Chủ đầu tư d kiến s hoàn thành vic xây dng vào gia 2016.

- Hầu hết các đơn v văn phòng và phòng khám đã được rao bán trước vi giá trung binh $1.200 USD/feet vuông.

6/2015

- Tổng thầu đang lắp dng dầm thép lên đến tầng 8.

- Đã đổ bê tông tầng 6.

- D kiến hoàn thành vào 5/2016.

3/2015

- Cấu trúc thượng tầng đã lên ti tầng 5.

- Bê tông cũng được đổ vào tầng 5.

- Công trình d kiến s hoàn thành vào 5/2016.

12/2014

- Kiến trúc thượng tầng đã tiến triển đến tầng 4.

- Bê tông đã được đổ vào tầng 1 – 2.