ARCFE Nhóm 3 - 8th Ave. Medical Building

I-526 đã được chấp thun

GII THIU

D án ta lc ti 5515 8th Avenue, Brooklyn, New York. Khi hoàn thành toàn b, nó s là mt tòa nhà 7 tầng, bao gồm 34 đơn v văn phòng y tế, 13.000 feet vuông din tích cửa hàng bán lẻ và 154 điểm đỗ xe. D án s được khởi công vào tháng 9 năm 2014 và đã hoàn thành vào 2020.

HÌNH ẢNH D ÁN

NHÀ PHÁT TRIỂN D ÁN

Thành lp công ty Raymond Chan Architect vào năm 2002, Ông Chan đã được cấp phép hành nghề kiến trúc ti New York, New Jersey, Maryland và Pennsylvania. Trong nhng năm qua, Ông đã thiết kế rất nhiều tòa nhà cao tầng và trung tầng bao gồm: thương mi, nhà ở, sử dng hỗn hp và khách sn. Ông Chan đã giành được nhiều giải thưởng và thiết kế bao gồm thiết kế “Trung Tâm Pht Giáo Trung Quốc (China Buddhist Center)” đến “Beama Grill” nhn nhp ở Manhattan, và “Trung Tâm cho vay Ngân hàng Châu Á (Asia Bank Loan Center)”, “Asia Plaza”, “Tòa nhà văn phòng Queens (Queens Office Tower)”, “Trung tâm Mắt New York (New York Eye Center)” trong số nhiều d án thương mi khác.

CẤU TRÚC D ÁN

ARCFE Group 3 huy đng $8 triu USD t 16 nhà đầu tư cho d án. Qu EB-5 được cấu trúc như mt khoản vay lửng và s được sử dng cho chi phí xây dng. Sau khi hoàn thành d án, thu nhp t vic bán các căn h s được sử dng để hoàn tiền cho nhà đầu tư. Khoản đầu tư có thể được hoàn trả sau 5 năm.

CẤU TRÚC VỐN D ÁN

Tổng vốn đầu tư

$33,000,000 

Vốn nhà phát triển dự án

$11,000,000 (33,3%)

Vốn vay ngân hàng

$14 ,000,000 (42,4%)

Vốn EB-5

$8,000,000 (24,2%)

TO VIC LÀM


16

160

251

Tổng số nhà đầu tư

Số lượng việc làm bắt buộc

Số lượng việc làm dự kiến

ĐIỂM NHẤN

1

Đặc điểm khu vực

Đi l số 8 là cng đồng người Hoa ln nhất ở thành phố New York và là mt trong nhng khu vc đa dng và phát triển mnh nhất ở thành phố New York. Có rất nhiều cửa hàng ở đây, bao gồm chi nhánh ngân hàng, phòng khám bác sĩ, công ty lut, công ty kế toán, công ty du lch, trường đào to, nhà hàng, siêu th và các tổ chc thương mi khác. Th trường bất đng sản ở Đi l 8 thm chí còn mnh hơn, và nó không hề suy giảm ngay cả trong cuc hỗn lon tài chính năm 2008. Vi s phc hồi kinh tế, giá bất đng sản khu vc này bắt đầu mt đt tăng mi. Vi s gia tăng của mt lượng ln người nhp cư và nguồn vốn trong nước, giá tr bất đng sản khu vc này được kỳ vng s tăng lên. Dân cư sống xung quanh Đi l 8 có nhu cầu khám cha bnh, số lượng ln bác sĩ hành nghề y ti khu vc này. Do không có văn phòng tp trung xung quanh, các phòng khám hin thường được mở trong các tòa nhà cũ hai tầng. Ngành y tế cần gấp mt không gian văn phòng tp trung mi và hin đi. Đc bit, d án này có 154 chỗ đu xe, trong trường hp khu vc xung quanh rất khó đu xe thì bất đng sản văn phòng của d án này càng hút các bác.

2

Dự án triển vọng kinh doanh

D án ta lc ti khu trung tâm thnh vượng nhất của cng đồng người Hoa trên đi l số 8, Brooklyn, là nơi đt chi nhánh ban đầu của Ngân hàng HSBC (nay đã chuyển đi), cách ga tàu đin N chỉ 5 phút và có nhiều tuyến xe buýt xung quanh nó.

3

Giá trị thị trường sau khi hoàn thành dự án

- Phòng khám y tế: 41800 sqft X $900 / sqft = 37,62 triu đô la

- Cửa hàng thương mi: 11000 sqft X $1500 = 16,5 triu đô la

- Chỗ đu xe ngầm: 154 X $30000 = 4,62 triu USD

- Tổng giá tr: 58,74 triu USD

- Sau khi hoàn thành d án, nhà phát triển s bán mt số đơn v văn phòng của phòng khám bác sĩ như mt nguồn trả n. D án s có đủ thu nhp t bán hàng để trả các khoản vay ngân hàng và qu EB-5.

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.