Nhóm 3 - Dự án 8th Ave. Medical Building


12/2021

-Dự án đã hoàn thành và I-526 đã được chấp thuận.

12/2020

- Tính đến tháng 12 năm 2020, d án đã được hoàn thành.

8/2019

- Tính đến tháng 8 năm 2019, d án đã hoàn thành và s sm np đơn xin TCO, d kiến s nhn được trong vòng 4 – 6 tháng. Sau đó, các đơn v bán trước có thể được đóng li. Mt bng bán lẻ ti tầng 1 hin đang được rao cho thuê.

5/2019

- Tính đến tháng 5 năm 2019, 90% d án đã được hoàn thành. Hin ti, lắp đt điều hòa, đin, báo cháy đang được tiến hành. Các vic khác hầu như đã xong. D án d kiến s hoàn thành vào mùa hè này.

1/2019

- So vi lần trước, công vic đã có mt số tiến b. Vách ngăn tòa nhà đã được hoàn thành và sơn cũng đã được hoàn thành. Cửa sổ đã được lắp đt hoàn chỉnh trong toàn b tòa nhà. Đin đã được lắp đt. H thống đỗ xe t đng vẫn đang được lắp đt. ConEdison đã và đang kiểm tra đin tòa nhà. Về phía tiếp th, đã có mt số người mua đến hỏi giá. Toàn b d án d kiến s hoàn thành vào đầu quý 2 năm 2019.

10/2018

- So vi lần trước, công vic đã có mt số tiến b. Phân vùng tòa nhà đã được hoàn thành. Cửa sổ đã được lắp đt ở phía đông của tòa nhà. Đin đã được lắp đt. Vic lắp đt tường đã bắt đầu t tầng trên cùng và h thống đỗ xe t đng đã được bắt đầu ở tầng B1.

4/2018

- Có giám đốc d án t Mandarin Enterprise và chủ sở hu thăm công trường; và khoảng 6 công nhân bao gồm cả công nhân xây dng và công nhân thép trên công trường.

- So vi lần trước, tiến đ d án chm hơn. Tầng 6 đã đổ bê tông và cầu thang đã được dng ti tầng 6, đin tm thi lên tầng 5. Tất cả các ct thép được lắp dng trên tầng 6 để làm mái, chỉ ch dầm và giao sàn. Khung rèm cửa sổ được lắp đt t tầng 2 – 4 dc theo mt 8th Avenue và va hoàn thành tầng 2 và khởi công tầng 3 dc 56th street. Ống nước đng được dng lên đến tầng 4. Các bảng đin và thiết b, đinh tán kim loi, đường ống, khung tường rèm được gi ti công trường.

12/2017

- Đã có quản lý d án t Mandarin Enterprise và chủ sở hu đến thăm công trường; và khoảng 12 nhân viên trong đó có cả công nhân nề và công nhân thép trên công trường. Ti thi điểm kiểm tra, mt kiểm soát viên đang kiểm tra công trình thép cây ti trc thang máy. Tóm tắt công vic như sau:

- So vi lần thăm trước, thép tầng 3 đã được đổ bê tông, ct thép tầng 4 và hầu hết các thép dầm đã được lắp dng xong, đang ch lắp đt mt cầu; hầu hết các ct thép tầng 5 cũng đã được lắp dng, và cầu thang đã được dng ti tầng 3.

- Trong ga ra đu xe, h đang lắp đt chỗ đu xe thành hai phần trong tổng số sáu phần. Hin công nhân thép cũng đang lắp đt hai thang máy cho ô tô. H đang tăng tốc tiến đ d án.

- D án d kiến s đt được tiến đ tốt bất chấp nhng tháng mùa đông sắp ti.

10/2017

- Giám đốc d án t Mandarin Enterprise và chủ sở hu công trình đã ti thăm công trường. 

- So vi lần kiểm tra trước, tầng 2 đã được đổ bê tông và CMU cũng cũng đang được tiến hành.

- Đã cài đt bãi đu xe.

- GC đã đt mua thang máy và thanh toán tiền đt cc

- Theo GC, h đang hoàn tất vic đt được thỏa thun vi người hàng xóm để làm giàn giáo.

6/2017

- Tầng 1, tầng lửng đã đổ bê tông và tầng 2 đổ bê tông sàn deck, ngoi tr phía bắc tòa nhà đang ch đổ bê tông. Các thiết b cho bãi đu xe được gi ti công trường; nhng thiết b và vt liu còn thiếu s được giao trong vài tháng ti.

3/2017

- Có khoảng 15 công nhân xây dng trên công trường.

- Toàn b sàn hầm đã được đổ bê tông và hơn 60% din tích tầng 1 cng vi phần đường dốc đã được đổ bê tông.

- Mt chiếc xe tải chở bê tông c trung đến và s đổ bê tông cho phần phía sau của tầng 1.

- Phòng máy thang máy được lắp dng ở tầng 1. Mt cầu thang mi được lắp t tầng 1 đến tầng trt.

- Đồng thi, h vẫn đang ch các thiết b đỗ xe được chuyển đến và hy vng nhng thiết b này s đến trong tháng này

- Nhìn chung, do thi tiết hay mưa do gần đây, tiến đ tầng 1 đã b chm li. Khi thi tiết tốt hơn, tiến đ s nhanh hơn.

10/2016

- Mỗi chuyến thăm đa điểm vào chiều ngày 14/10/2016, phần móng đã hoàn tất. Hin ti, h đang hoàn thin lp dưới cùng ở phía dưới sàn bê tông.Quản lý d án cho chúng tôi biết mc tiêu hoàn thành xây dng vào cuối tháng 10. Ti thi điểm thăm quan, có khoảng chc công nhân và các công vic khai qut đã hoàn tất. Sau khi hoàn thành phần móng, h s bắt đầu cấu trúc thượng tầng. H nói vi chúng tôi rng h đã lên lch giao hàng nhng dng c cần thiết cho ga ra đu xe vào cuối tháng 11. Nhìn chung, công vic tiến triển chm nhưng đều đn.

6/2016

- Theo kết quả thăm quan hin trường vào ngày 7/6/2016, khoảng 80% của nửa đầu của hầm ph cấp 1 (tầng 3 dưới lòng đất) đã hoàn thành. H đang tìm cách đào sâu 8 feet cuối cùng để hoàn thin phần móng. David cho biết h đt mc tiêu hoàn thành nó trong hai tháng. khi phần móng được hoàn thành và nhà để xe t đng s được lắp đt ti chỗ. Ti thi điểm đến thăm, David Lo đang nói chuyn vi người điều hành máy xúc mi được sử dng và anh ấy cho biết người mi này s xử lý vic khai qut tiếp theo. Có mt máy xúc ln ti công trường. Nhìn chung, công vic đã tiếp tc tiến triển ổn đnh.

12/2015

- Tổng thầu đang thi công phần móng, d kiến hoàn thành vào mùa xuân năm 2016. H d kiến hoàn thành xây dng trước cuối năm 2017.

6/2015

- Tổng thầu đang làm phần móng, d kiến cuối năm nay s hoàn thành.

3/2015

- Tòa nhà hin ti đã b phá bỏ hoàn toàn. Công trường đã được rào li. Tổng thầu đã bắt đầu khai qut công trường.

12/2014

- Tổng thầu đã có giấy phép để phá d tòa nhà cũ. Tòa nhà đang được phá bỏ. H d kiến vic phá d s hoàn thành vào cuối năm 2014.