Nhóm 4 – Dự án Broadway/Jackson

8/2022

– Broadway đã hoàn thành và Jackson đang thi công.

-Dự án đang xây đến tầng 8

3/2022

Dự án Jackson đang tiếp tục được xây dựng.

12/2021

-Cấu trúc trên mặt đất của Jackson đã hoàn thành. Việc xây dựng sẽ tiếp tục vào năm 2022.

-Dự án Broadway đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

-I-526 đã được chấp thuận.

12/2020

– Broadway đã hoàn thành và Jackson đang thi công.

11/2019

Broadway:

– TCO đã được nhn vào tháng 11 năm 2018.

– Đã bắt đầu cho thuê và mt số khách thuê đã chuyển đến.

Jackson:

– Toàn b phần móng đã hoàn thành.

– Cấu trúc thượng tầng đã được xây dng lên đến tầng 7.

8/2019

Broadway:

– TCO đã được nhn vào tháng 11 năm 2018.

– Đã bắt đầu cho thuê và mt số khách thuê đã chuyển đến.

Jackson:

– Toàn b phần móng đã hoàn thành.

– Cấu trúc thượng tầng đã được xây dng lên đến tầng 2.

5/2019

Broadway:

– TCO đã được nhn vào tháng 11 năm 2018.

– Đã bắt đầu cho thuê và mt số khách thuê đã chuyển đến.

Jackson:

– D án đã được đng thổ t Quý 2/2018.

– Phần móng đã hoàn thành 100%. Công vic nền tảng đã được hoàn thành.

– Đã hoàn thành vic đóng cc móng.

1/2019

Broadway:

– TCO đã được nhn vào tháng 11 năm 2018.

– Đã bắt đầu cho thuê và mt số khách thuê đã chuyển đến.

Jackson:

– D án đã được đng thổ t Quý 2/2018.

– Phần móng đã hoàn thành 100%. Công vic nền tảng đã được hoàn thành.

– Đã hoàn thành vic đóng cc móng.

10/2018

Broadway:

– Vic xây dng bên trong tòa nhà đã hoàn tất. Tất cả các thiết b đã được thiết lp. Thang máy đang hot đng. Chỉ còn ch xử lý vic lát gch trên sân thượng và sân sau tầng 1 và tầng 1 cũng đang được thiết kế cảnh quan.

– Xây dng được hoàn thin rất giống vi 24th street. Thiết kết của sảnh và sảnh ch bên trong rất đp; tòa nhà này có thể nói là mt trong nhng tòa nhà hàng đầu so vi nhng tòa nhà mi hoàn thin gần đây ở Astoria.

– TCO vẫn đang ch xử lý.

Jackson:

– D án đã được đng thổ t Quý 2/2018.

– Phần móng đã hoàn thành 70%. Công vic nền tảng đã được thc hin.

– Vic đóng cc móng đã được lên kế hoch.

7/2018

Broadway:

– Tiến đ xây dng tiếp tc tiến triển tốt.

– Tòa nhà gần như đã hoàn thin, công nhân đang đẩy mnh tiến đ để hoàn thin phần thô ở sảnh và sảnh ch tầng 1.

– Hầm tòa nhà vẫn chưa hoàn thin.

– Con Ed đã hoàn thành vic nối Gas vi đường.

– Theo người quản lý d án, h đang tìm cách hoàn thành vào tháng ti. Các căn h t tầng 2 đến tầng 8 đang được dn dp.

Jackson:

– D án đã được đng thổ t Quý 2/2018.

– Công vic nền móng đã được bắt đầu.

4/2018

Broadway

– Tiến đ xây dng tiếp tc tiến triển tốt.

– Vic lắp đt cửa sổ đã hoàn tất trong khi vic lắp đt panel tường ngoài chủ yếu được thc hin ngoi tr phía sau của tầng 1. Lan can ban công được lắp đt trong tất cả các căn h phía trước tòa nhà trong khi các căn h phía sau đang được lắp đt. Tường lan can CMU cũng đang được tiến hành lắp đt ở sân sau.

– H thống MEP (h thống cơ khí; h thống cấp nguồn đin; h thống cung cấp nước) đã hoàn thành, và các thiết b ống nước đã được lắp đt, ngoi tr ở mt số căn h tầng thấp hơn dc theo đường vn thăng trước đó. Đèn lumnaire vẫn chưa được giao. Các khóa cửa và nút bấm vẫn đang ch cài đt.

– Palăng gần đây đã được tháo d và hai thang máy đang hot đng vi CO tm thi.

– Tất cả các căn h, bao gồm tủ bếp và các thiết b trong nhà, cơ bản đã được hoàn thin. Ngoi tr mt số căn h tầng dưới dc theo đường vn thăng. Thiết b nhà bếp đang được thiết lp và tấm chắn nhà bếp đang được lp đt t các tầng thấp hơn.

– Sảnh và hầm đu xe đang b chm tiến đ.

– Theo Chủ đầu tư, d án s hoàn thành vào mùa hè năm 2018 và TCO s sẵn sàng vào mùa thu năm 2018.

D án Jackson:

– Giấy phép lao đng đã được cấp, đây là mt ct mốc quan trng cho d án này.

– Công trường hin đang được chuẩn b để sẵn sàng thi công trong thi gian sm nhất.

12/2017

Broadway:

– Tiến đ xây dng tiếp tc có tiến triển tốt trong ba tháng qua.

– Cơ bản lắp đt cửa sổ và lắp đt panel tường ngoài đến tầng 1. Lan can ban công vẫn chưa được khởi công.

– Các công trình cơ khí, h thống ống nước, h thống phun nước, đin gần như đã hoàn thin.

– Vn thăng đang hot đng đến tầng mái và thang máy đang tiến hành t tầng hầm đến tầng mái.

– Vách thch cao căn h ngoi tr khu vc cẩu, sơn và phun sơn hoàn thin. Vách thch cao hành lang và sơn đang tiến lên tầng 8.

– Sàn đang được lát gỗ thô lên tầng 6 đến tầng 7. Đã lắp cửa lên đến tầng 3.

– Đang tiến hành lắp đt tủ bếp tầng 3 và bàn giao tủ bếp tầng 5.

– Đã lắp bồn tắm đến tn tầng 8 và công vic lát gch phòng tắm đang tiến lên tầng 8. H thống ống nước cũng đang được lắp đt.

– Hin mái đã được chống thấm.

– Máy PTAC đã được lắp đt xuyên suốt tòa nhà.

– Theo nhà quản lý d án, h đang có kế hoch hoàn thành vào mùa hè năm 2018 và TCO s sẵn sàng vào mùa thu năm 2018

Jackson:

– Công trường đang được chuẩn b để bắt đầu thi công vào đầu tháng 1.

– Tất cả các thiết b giám sát an toàn đã được lắp đt trên các tòa nhà khu vc gần và đường hầm MTA dưới lòng đất.

– Đồng thi, nhà thầu Lions group đang làm thủ tc rút giấy phép lao đng.

9/2017

Broadway:

– Tiến đ xây dng tiếp tc có tiến triển tốt trong ba tháng qua.

– H thống lắp đt cửa sổ và lắp đt bảng điều khiển bên ngoài lên đến tầng 6. Các cửa sổ còn li s được cài đt xong vào cuối tháng 10.

– Các công trình cơ khí, h thống ống nước và h thống phun nước hầu hết đã hoàn thin. Công trình đin đang thi công đến tầng 8 và tòa nhà đã tm thi có đin.

– Vn thăng đang hot đng đến tầng 8 và thang máy đang tiến hành t tầng hầm đến tầng mái.

– Thi công tường thch cao đã lên ti tầng 7 và hin ti đang tiến hành sơn và phun sơn tầng 3.

– Bồn tắm đã được lắp đt đến tầng 8 và công vic lát gch phòng tắm đang lên ti tầng 4.

– Hin mái nhà đã được chống thấm.

– Gch, vt liu sơn và phun, ván sàn, đá tấm, PTAC, cửa sổ và các vt liu khác được gi ti công trường.

– Theo nhà quản lý d án, h đt mc tiêu hoàn thành vào mùa hè năm 2018 và TCO s sẵn sàng vào mùa thu năm 2018.

Jackson:

– Gói bảo hiểm d án đã được MTA phê duyt;

– 3 cảm biến theo dõi đ rung bng tay đã được lắp đt trên đường hầm MTA;

– Theo DOB, nhà phát triển đã sửa đổi kế hoch an toàn đa điểm của h cho phù hp và d kiến s rút giấy phép SOE vào tháng 10.

6/2017

Broadway:

– Tiến đ xây dng tiếp tc có tiến triển tốt trong hai tháng qua.

– Bồn tắm, vỏ máy lnh/sưởi PTAC, cửa sổ, đèn chiếu sáng, vt liu chống thấm và đường ống được cất gi ti công trường.

– Hầm rượu và kết cấu thượng tầng cng vi vách ngăn mái và buồng thang máy đã hoàn thin.

– Các ống giàn giáo đang được lắp dng lên đến tầng 8 và làm mái che để bảo v các mảnh v không b rơi ra khỏi công trường. Palăng đã được thiết lp và có thể hot đng đến tầng 8.

– Phần khung bên trong đang tiến lên tầng 8 và đang tiến hành chống thấm ở các tầng dưới.

– Đã bắt đầu lắp đt bồn tắm ở tầng 2 và tầng 3.

– Công trình cơ khí phun nước đã lên đến tầng 7 và công tác đin đang tiến dần đến tầng 6. Trong khi đó, h thống ống nước bao gồm cả ống đng được đưa lên mái nhà.

– Đã lắp đt cửa sổ lên đến tầng 3 và toàn b cửa sổ đã được giao tn nơi.

– Theo nhà quản lý d án, h đt mc tiêu hoàn thành trong năm hoc vào tháng 4 năm 2018.

Jackson:

– Công vic phá d đã được hoàn thành vào đầu năm nay và đã được DOB cho phép. Hin ti, nhà thầu đang thi công chống thấm tường ngoài các công trình lân cn. Nhóm Lions, GC của chúng tôi, đang làm vic siêng năng để xin giấy phép lao đng cho d án. H đt mc tiêu đng thổ vào cuối tháng Bảy hoc đầu tháng Tám.

3/2017

Jackson:

– Vào ngày thăm đa điểm, tiến đ phá d đang tăng lên kể t lần cuối thăm công trường. Cấu trúc tầng 2 của 27-49 Jackson gần như b d bỏ và vic phá d ti 27-51 Jackson Ave đã xuống ti tầng trt. H s loi bỏ tất cả các cấu trúc vào tuần ti. Chúng tôi s hoàn thành nó trong hai tuần nếu mi th suôn sẻ.

Broadway:

– Ngày 2/3/17, chúng tôi đã ghé qua công trường để kiểm tra công trình và kiểm tra tiến đ d án như sau:

– Lần này tiến đ đã nhanh hơn so vi lần trước vào tháng 10 năm ngoái.

– Hầm và kiến trúc thượng tầng đã dng lên tầng 6 (tổng 8 tầng). H s hoàn thin cấu trúc thượng tầng của tòa nhà vào gia tháng Ba.

– Ống giàn giáo đang được lắp dng lên đến tầng 6 để bảo v các mảnh v không b rơi ra khỏi công trường.

– Đã có công trình ống nước lên đến tầng 2 và có đin tm. ống, đinh tán khung và thép cây được lưu tr ti chỗ.

– Khung bên trong đang tiến dần đến tầng 3 và các căn được bố trí rất tinh tế và hấp dẫn.

– Nhìn chung, công vic đã trở li nhanh hơn bây gi. tôi hy vng h s bắt kp rất nhiều công vic trong năm nay.

12/2016

Jackson:

– Vào ngày thăm đa điểm, tiến đ phá d đang tăng lên kể t lần cuối thăm công trường. Cấu trúc tầng 2 của 27-49 Jackson gần như b d bỏ và vic phá d ti 27-51 Jackson Ave đã xuống ti tầng trt. H s loi bỏ tất cả các cấu trúc vào tuần ti. Chúng tôi s hoàn thành nó trong hai tuần nếu mi th suôn sẻ.

Broadway:

– Ngày 2/3/17, chúng tôi đã ghé qua công trường để kiểm tra công trình và kiểm tra tiến đ d án như sau:

– Lần này tiến đ đã nhanh hơn so vi lần trước vào tháng 10 năm ngoái.

– Hầm và kiến trúc thượng tầng đã dng lên tầng 6 (tổng 8 tầng). H s hoàn thin cấu trúc thượng tầng của tòa nhà vào gia tháng Ba.

– Ống giàn giáo đang được lắp dng lên đến tầng 6 để bảo v các mảnh v không b rơi ra khỏi công trường.

– Đã có công trình ống nước lên đến tầng 2 và có đin tm. ống, đinh tán khung và thép cây được lưu tr ti chỗ.

– Khung bên trong đang tiến dần đến tầng 3 và các căn được bố trí rất tinh tế và hấp dẫn.

– Nhìn chung, công vic đã trở li nhanh hơn bây gi. tôi hy vng h s bắt kp rất nhiều công vic trong năm nay.

10/2016

– D án hin đang ngng vì có lnh dng xây dng – lý do vì không cung cấp lưới an toàn cho người hàng xóm ở phía sau và giàn giáo không an toàn ở phía đông của khu nhà. Quản lý d án mi t Tp đoàn Lions, Will đã nói vi chúng tôi về điều này

– Hầm và sàn bê tông tầng 1 – 2 đã được làm xong

– Đã có h thống ống nước trong hầm và có đin tm thi. Ống và thép cây được lưu tr ti chỗ.

– Nhìn chung, tiến đ khá chm cho đến nay. H s có thể đẩy nhanh tiến đ xây dng trong nhng tuần ti trước mùa đông.

– Jackson:

– Đến ngày 20/10/2016, giấy phép phá d công trình cũ đã được phê duyt. Tổng thầu đã xây dng xong hàng rào an toàn. Vic phá d đã sẵn sàng để thc hin.

6/2016

– Cho mt nửa công trường sang phía Tây đã được đổ bng bê tông cho phần hầm và vic cốt thép cho tầng 1. Mt nửa khu vc ở phía Tây khai qut gần như đã hoàn tất và lắp ván khuôn s sm được hoàn thành và h s sm đổ bê tông.

– Nước đóng ở mt vài hố là rất rõ ràng và có thể là lý do khiến vic hoàn thành nền móng b trì hoãn. Máy bơm nước vẫn đang hot đng.

– Nhìn chung, tiến đ là rất chm cho đến nay. Giám đốc d án mi cho biết h d kiến s đẩy nhanh tiến đ xây dng bắt đầu t tháng ti sau khi hoàn thành phần móng.

12/2015

– D kiến s nhn được giấy phép lao đng để bắt đầu phá d tòa nhà Jackson vào 1/2016. Tổng thầu đang thi công phần móng ở tòa nhà Broadway, d kiến hoàn thành vào mùa xuân năm 2016.

6/2015

– Tổng thầu hin đang đào mt bng và thi công phần móng ti chung cư Broadway. H đang chuẩn b xin giấy phép lao đng để bắt đầu phá d tòa nhà cũ ở chung cư Jackson.

3/2015

– Tòa nhà hin ti đã b phá bỏ hoàn toàn. Công trường đã được rào li. Tổng thầu đã bắt đầu khai qut công trường.

12/2014

– Vic phá d sắp hoàn thành. Tổng thầu d kiến khởi công vào tháng 1/2015.