ARCFE Nhóm 5&6 – Bond LIC Condo

I-526 đã được chấp thun

GII THIU

ARCFE Group 5 LLC và ARCFE Group 6 LLC được thành lp vào 7/5/2014 vi mc đích huy đng vốn đầu tư lên đến $7 triu USD cho mt d án được chấp thun theo quy đnh của chương trình đầu tư đnh cư EB-5. ARCFE Group 5 thành công huy đng $3 triu USD t 6 nhà đầu tư và vốn chủ sử hu vào d án. ARCFE Group 6 đã huy đng thành công $4 triu USD t 8 nhà đầu tư và đầu tư dưới dng khoản vay tài tr hng hai (Mezzanine Financing Loan).

D án có tổng din tích khoảng 6000 m2. Đây là mt tòa nhà chung cư dân cư gồm 7 tầng vi 42 căn h nhà ở và 22 chỗ đu xe và nằm ti 46-20 11th Street, TP. Long Island. New York 11101. Khoản vay Mezz được đảm bảo bởi tài sản của 11th Street Condominium LLC. 

HÌNH ẢNH D ÁN

NHÀ PHÁT TRIỂN D ÁN/TỔNG THẦU/KIẾN TRÚC SƯ

11th Street Condominium LLC được thành lp theo lut của Bang New York vào 30/5/2014, để nắm gi và phát triển bất đng sản ti 46-20 11th Street, TP. Long Island, NY 11101. ARCFE Capital LLC s giám sát s phát triển của d án. Ông John McInerney là Giám Đốc điều hành của công ty giám sát d án.

Ông McInerney đã làm vic trong ngành tài chính ngân hàng và phát triển bất đng sản hơn 30 năm. V trí gần đây nhất của ông là Phó Chủ Tch Cấp Cao của công ty Chatham (“CDC”). Công ty phát triển bất đng sản này thuc gia đình đa thế h sở hu và điều hành, tp trung vào bất đng sản và tòa nhà hỗn hp ở TP. New York và Long Island. Ông McInerney đã ph trách vic xem xét, đề xuất và phê duyt các đa điểm và d án mua li mi để phát triển; điều phối các khoản góp n/vốn chủ sở hu t các nguồn vốn của tổ chc và tư nhân; giám sát thẩm đnh và đóng hồ sơ liên quan đến các d án phát triển.

D án s được phát triển vi s hp tác của các chuyên gia sau:

Architect and Engineering Designs

Raymond Chan Architect PC

Thành lp công ty Raymond Chan Architect vào năm 2002, Ông Chan đã được cấp phép hành nghề kiến trúc ti New York, New Jersey, Maryland và Pennsylvania. Trong nhng năm qua, Ông đã thiết kế rất nhiều tòa nhà cao tầng và trung tầng bao gồm: thương mi, nhà ở, sử dng hỗn hp và khách sn. Ông Chan đã giành được nhiều giải thưởng và thiết kế bao gồm thiết kế “Trung Tâm Pht Giáo Trung Quốc (China Buddhist Center)” đến “Beama Grill” nhn nhp ở Manhattan, và “Trung Tâm cho vay Ngân hàng Châu Á (Asia Bank Loan Center)”, “Asia Plaza”, “Tòa nhà văn phòng Queens (Queens Office Tower)”, “Trung tâm Mắt New York (New York Eye Center)” trong số nhiều d án thương mi khác.

General Contractor

Mandrain Enterprises II Inc.

Được thành lp vào năm 2006 bởi Ông David Lo, Mandarin Enterprises II Inc. đã hoàn thành nhiều tòa nhà thương mi và dân nhiều tầng ở TP. New York.

CẤU TRÚC VỐN D ÁN

Tổng vốn đầu tư

$27,773,000

Vốn nhà phát triển dự án

$6,400,000 (23,1%)

Vốn vay ngân hàng

$14,373,000 (51,7%)

Vốn EB-5 (nhóm 5)

$3,000,000 (10,8%)

Vốn EB-5 (nhóm 6)

$4,000,000 (14,4%)

TO VIC LÀM


14

140

166

Tổng số nhà đầu tư

Số lượng việc làm bắt buộc

Số lượng việc làm dự kiến

ĐIỂM NHẤN

1

ARCFE-trung tâm khu vực nhập cư đầu tư chuyên nghiệp nhất ở khu vực Greater New York

Là mt trung tâm khu vc do USCIS chỉ đnh, ARCFE là trung tâm khu vc nhp cư đầu tư chuyên nghip nhất ở khu vc Greater New York. Công ty đã thành công huy đng vốn cho 10 d án bất đng sản và giúp các nhà đầu tư nhn được thẻ xanh t chương trình EB-5, thông qua các dch v chuyên nghip, tn tâm, và hiu quả.

2

Lions Group NYC, một nhà phát triển địa phương nổi tiếng ở New York

Là mt trong nhng nhà phát triển xuất sắc nhất ti New York, Lions Group NYC có hơn 30 năm kinh nghim trong lĩnh vc phát triển bất đng sản, tp trung vào vic mua li, phát triển, xây dng và quản lý tài sản của các căn h cao cấp và bất đng sản thương mi ở New York. khu vc. Các bất đng sản phát triển tp trung ở khu vc Greater New York và B Bắc của Long Island, nơi có danh tiếng “B biển vàng”. Mt số d án căn h đã được phát triển thành công ti Thành phố Long Island. Tổng giá tr th trường của d án phát triển vượt quá 500 triu đô la M, và nó sở hu và vn hành hơn 50000 m2 căn h cao cấp. Lions Group NYC có mt đi ngũ phát triển chuyên nghip luôn theo đuổi s hài lòng của khách hàng.

3

Vị trí vàng, triển vọng kinh doanh không giới hạn

Chính quyền TP. New York hoàn toàn ủng h vic phát triển và tái thiết TP. Long Island, d án này có v trí đắc đa và là mt trong nhng th trường bất đng sản sôi đng nhất ti TP. New York. Giá nhà đất tiếp tc tăng và được các ngh sĩ và các chuyên gia cổ trắng ưa chung. Môi trường trang nhã (Công viên Longmen Plaza và Công viên Hunter Point giáp sông Đông), giao thông thun tin, tin ích đầy đủ. Liền kề Trung tâm Thương mi và Văn phòng Gotham mi xây dng, Gotham Center, d kiến có sc cha 150.000 người trong văn phòng, và triển vng kinh doanh là không gii hn.

4

Thặng dư việc làm là 18,6%, đáp ứng các điều kiện tạo việc làm của USCIS 

Báo cáo vic làm được viết bởi Tiến sĩ Michael Evans, mt nhà kinh tế có thẩm quyền của M, sử dng mô hình RIMS II để đánh giá mt cách khách quan các d liu trong các kế hoch tài chính và kinh doanh. D án này s to ra 166 cơ hi vic làm mi vĩnh viễn, đáp ng các yêu cầu của USCIS về 140 cơ hi vic làm và tỷ l thng dư vic làm s đt 18,6%, đảm bảo rng các nhà đầu tư có thể có được cơ hi thẻ xanh.

5

Mô hình đầu tư cổ phần sáng tạo EB-5 & đội ngũ quản lý dự án giàu kinh nghiệm

D án này đã có kinh nghim quản lý đầu tư Phố Wall và các lut sư nhp cư đầu tư EB-5 để thành lp nhóm quản lý d án hng nhất, thiết kế cẩn thn mô hình quản lý đầu tư và tài chính cho d án này, và trong giai đon th năm của d án, EB- được thiết kế sáng to 5 qu đầu tư vốn cổ phần. Các nhà đầu tư phân phối vi các liên kết trung gian và trc tiếp tham gia vào quá trình phát triển d án để có được tỷ suất li nhun trên vốn đầu tư cao hơn.

6

Giá trị đánh giá tuyệt vời & cơ chế thoát rõ ràng

TP. Long Island hin là mt trong nhng th trường bất đng sản sôi đng nhất ti TP. New York, dòng tiền đổ vào đang tăng mnh và tiềm năng tăng giá bất đng sản trong tương lai là rất ln.