Nhóm 7 - Dự án Oosten Condo

12/2021

-Dự án đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

-Cả 4 toà nhà của dự án Oosten Condo đều đã được hoàn thiện vào Quý 1 2018.

-Hầu hết các căn hộ đều đã được bán và cư dân đã dọn vào.

-I-526 đã được duyệt.

11/2019

- Tính đến Quý 4/2016, d án đã được hoàn thành. Giấy chng nhn lưu trú đã được nhn. 

1/2019

- Các căn h đã được bán hết 93% tính đến Quý 2/2018.

4/2018

- Các căn h đã được bán hết 90% tính đến Quý 1/2018.

9/2017

- Các căn h đã được bán hết 80% tính đến Quý 3/2017.

3/2017

- D án đã hoàn thành. Giấy chng nhn lưu trú đã được nhn. Vic ký kết các căn h đang được tiến hành trong Quý 1/2017.

12/2016

- Công trình bốn tòa nhà đã hoàn thin. Vic cải to ni thất cũng đã hoàn thành. Mt số căn h đã được dn đến. Da trên thông tin giá cả do trung tâm sales cung cấp, giá trung bình đã tăng 56% kể t khi rao bán.

10/2016

- Tính đến 30/9/2016, công trình bốn tòa nhà đã hoàn thin. Sân vườn và các tin nghi đã sẵn sàng để được sử dng. Ký kết s bắt đầu ngay sau khi TCO được thông qua.

6/2016

- Tính đến 30/6/2016, công trình bốn tòa nhà gần như là hoàn thin. Dòng đin của Con Ed đã được lắp đt. Chúng tôi mong s nhn được TCO vào quý 3 năm nay và hoàn thành ký kết vào tháng 11.

12/2015

- Tổng thầu đang thi công phần ni thất. H d kiến hoàn thành xây dng 7/2016. Vic bán các căn h đang diễn ra suôn sẻ. Hơn 120 căn h đã được bán vi giá trung bình trên $1.100 USD/feet vuông (trong số 201 căn h và 15 căn nhà phố trong tòa nhà. D kiến s được giao cuối 2016.

6/2015

- Bốn phần của tòa nhà 7 tầng đã được hoàn thành. Tổng thầu đang thi công phần ni thất trong tòa nhà. H d kiến hoàn thành xây dng vào 9/2016.

3/2015

- Oosten Condominium có cấu trúc tòa nhà hình vuông vi mt cái sân ngay gia tòa nhà. Ba phần của kiến trúc của tòa nhà 7 tầng này đã được được hoàn thành (đối din vi East River) lên đến tầng 2. Phần cấu trúc còn li s được hoàn thành trong khoảng mt tháng na. Như đã đề cp trước đó, d án s hoàn thành vào năm 2016.

12/2014

- Trong quý này, d án đã có nhng bước tiến đáng kể. Tổng thầu đang lắp dng dầm thép lên đến tầng 3. H d đoán d án s hoàn thành vào 2016.