ARCFE Nhóm 8 - Park Shore

I-526 đã được chấp thun

GII THIU

SC 75 Park EB-5 LLC được thành lp 11/9/2015 vi mc đích huy đng vốn đầu tư lên đến $110 triu USD cho mt d án được chấp thun theo quy đnh của chương trình đầu tư đnh cư EB-5. Khoản vay s được chia thành 22 đt, mỗi đt tr giá $5 triu USD cho các công ty d án (bên vay). Bên vay trc tiếp sở hu 75 Park Lane LLC (d án A) và 2 Shore Drive North LLC (d án B) vi mc đích chính là sở hu các bất đng sản nằm ti 75 Park Lane, TP. Jersey, NJ 07310, và 2 Shore Drive North, TP. Jersey, NJ 07310. S phát triển của 75 Park Lane s là mt tòa nhà chung cư hỗn hp gồm 37 cửa hàng vi 359 căn h nhà ở, và 724,8 m2 din tích bán lẻ; s phát triển của 2 Shore Drive North s là mt tòa nhà chung cư 7 tầng vi 71 căn h và 15.635 feet vuông din tích bán lẻ. Khu phát triển s có tổng din tích khoảng 61566,5 m2. Khoản vay được đảm bảo bng 100% vốn chủ sở hu của các công ty d án. Công trình được khởi công xây dng vào tháng 10/2016 và hoàn thành vào 2021.

HÌNH ẢNH D ÁN

NHÀ PHÁT TRIỂN D ÁN/TỔNG THẦU/KIẾN TRÚC SƯ

Strategic Capital LLC là nền tảng đầu tư của tp đoàn bất đng sản và xây dng ln nhất thế gii CSCEC (China State Construction Engineering Corporation) có tr sở ti M. Strategic Capital được thành lp để đầu tư vào cơ sở h tầng công cng và các cơ hi bất đng sản tư nhân bng cách tn dng sc mnh vốn của CSCEC và kinh nghim của CCA ở Bắc M. Sau khi hoàn thành mt số giao dch trong nhng năm gần đây, công ty đt mc tiêu xây dng danh mc đầu tư tr giá $3 tỷ USD thông qua vic mua li và phát triển trong vòng 3 năm ti. Vi kinh nghim xây dng và phát triển vô song cùng vi tiềm lc tài chính vng mnh, công ty s phản ng nhanh vi nhng thay đổi của th trường và to ra giá tr cho tất cả các cổ đông.

Strategic Capital s điều phối công vic của các đối tác chuyên nghip sau:

Woods Bagot là mt công ty tư vấn và thiết kế toàn cầu, vi đi ngũ hơn 1.000 người làm vic ti các studio ở Úc, Châu Á, Trung Đông, Châu Âu và Bắc M. Công ty chuyên về 5 lĩnh vc chính: Hàng không và Vn tải; Giáo dc, Khoa hc và Y tế; Lối sống; Thể thao; và Nơi làm vic. Danh mc đầu tư đa dng của Woods Bagot kéo dài hơn 140 năm, xây dng nên mt di sản thiết kế xuất sắc.

Danh sách 100 kiến trúc thế gii năm 2014 của Building Design đã xếp hng Woods Bagot là công ty kiến trúc ln th 7 thế gii.

Tổng thầu – Plaza Construction

Plaza Construction là mt trong nhng công ty quản lý xây dng và hp đồng chung hàng đầu quốc gia. China State Construction Engineering Corp., công ty xây dng ln nhất Trung Quốc, đã đầu tư đáng kể vào Plaza Construction thông qua công ty con ở M là China Construction America, mang đến cơ hi tăng trưởng năng đng, sc mnh tài chính ln hơn, tăng khả năng liên kết và mua sắm toàn cầu cho khách hàng của chúng tôi.

Tư vấn tiếp th - The Marketing Directors

The Marketing Directors là mt công ty tiếp th và bán/cho thuê đầy đủ dch v chuyên về nhà mi và được công nhn là công ty dẫn đầu quốc gia về phát triển khu dân cư mt đ cao phc v nhiều nhà phát triển nổi bt nhất của ngành khắp M và Canada kể t năm 1980. Công ty được dẫn đầu bởi người sáng lp Adrienne Abert, người đã được gii thiu vào Hi đồng tiếp th và bán hàng Quốc gia của Hip Hi Quốc gia về xây dng nhà (NAHB) như là mt Huyền thoi về tiếp th khu dân cư – cũng là người ph n đầu tiên trong 16 năm được ghi tên vào hi. The Marketing Directors đi din cho các nhà phát triển d án căn h ở các th trường như New York, New Jersey, Connecticut, Georgia, Florida, North Carolina và Toronto. Đây cũng là công ty dẫn đầu th trường ở dân cư TP. Jersey.

CẤU TRÚC VỐN D ÁN

Tổng vốn đầu tư

$345,396,000  

Vốn nhà phát triển dự án

$69,396,000 (20%)

Vốn vay ngân hàng

$166,000,000 (48%)

Vốn EB-5

$110,000,000 (32%)

TO VIC LÀM

D án s to ra tổng cng 2.635 vic làm trc tiếp và trc tiếp: 2.449 vic làm được to ra t chi phí xây dng cng của hai tòa nhà; 130 vic làm thông qua các dch v kiến trúc và k thut, mua đồ ni thất-đồ đc-các thiết b khác (FF&E), và hoa hồng tiếp th và bán hàng. Cuối cùng, d án s to thêm khoảng 50 vic làm t vic vn hành nhà chung cư. Các biểu đồ sau đây trình bày chi tiết vic phân bổ các công vic được to ra bởi chi phí xây dng cng, chi phí xây dng mềm, FF&E và các hot đng.

220

2,200

2,635

Tổng số nhà đầu tư

Số lượng việc làm bắt buộc

Số lượng việc làm dự kiến

ĐIỂM NHẤN

1

ARCFE-trung tâm khu vực nhập cư đầu tư chuyên nghiệp nhất ở khu vực Greater New York

Là mt trung tâm khu vc do USCIS chỉ đnh, ARCFE là trung tâm khu vc nhp cư đầu tư chuyên nghip nhất ở khu vc Greater New York. Công ty đã thành công huy đng vốn cho 10 d án bất đng sản và giúp các nhà đầu tư nhn được thẻ xanh t chương trình EB-5, thông qua các dch v chuyên nghip, tn tâm, và hiu quả.

2

Vị trí cao cấp, đáng tự hào ở "quận thứ sáu" của New York

D án ta lc ti khu vc Newport của Thành phố Jersey trên b Tây của sông Hudson, đối din vi Manhattan trên mt nước và chỉ cách mt nước 1.300m. Đây là mt phần quan trng của khu vc đô th New York và kết nối thông suốt vi bản đồ giao thông đô th của New York. Đi bng PATH đến Trung tâm Manhattan trong 7 phút và đến Trung tâm Manhattan trong 14 phút.

3

Bảo vệ đầu tư thặng dư việc làm

Theo ước tính của các nhà kinh tế, d án d kiến s to ra tổng cng 2.636 vic làm, cao hơn 20% so vi 2.200 vic làm mà Cc Di trú yêu cầu, điều này hoàn toàn đảm bảo cho các nhà đầu tư có cơ hi nhn được thẻ xanh.

4

Cơ cấu tài trợ rõ ràng và ổn định để đảm bảo sự an toàn của quỹ EB-5

Nhà phát triển đã cam kết toàn b vốn chủ sở hu của 75 Căn h Park Lane để cho Qu EB-5 vay 90 triu đô la; và cam kết toàn b vốn chủ sở hu của Căn h Shore House để cho Qu EB-5 vay 20 triu đô la để phát triển và xây dng d án.

KHU VC XUNG QUANH

D án Hudson Waterfront nm trong khu vc Newport của Thành phố Jersey trên b Tây của sông Hudson, nm bên kia mt nước của Manhattan và chỉ cách đó 1.300 m theo đường thẳng. Nó được kết nối vi Manhattan bởi Hà Lan Đường hầm. Nó là mt phần quan trng của khu vc đô th New York.

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.