Nhóm 9 - Dự án One LIC

12/2021

-Cả hai dự án Hunter Street và 27th Street đều đã hoàn thiện và chuẩn bị cho thuê.

12/2019

Hunter Street:

- Tòa nhà đã hoàn thin và có giấy chng nhn lưu trú.

27th Street:

- Đã hoàn thành xây dng.


8/2019

Hunter Street:

- Tòa nhà đã hoàn thin và có giấy chng nhn lưu trú.

- Người mua đã dn đến ở.

27th Street:

- Công trình đã hoàn thành tr mt số vic nhỏ như đc lỗ.

- Tầng đầu tiên được Starbucks thuê đã mở cho công chúng.

- CityMD cũng đã thuê tầng 1.

- Đã nhn TCO.

- D án gần như hoàn thành 100%.

5/2019

Hunter Street:

- Tòa nhà đã hoàn thin và có giấy chng nhn lưu trú.

- Người mua đã dn đến ở.

27th Street:

- Giàn giáo bên ngoài đã được d bỏ.

- Starbucks đã thuê không gian bán lẻ tầng 1, công ty đang lắp biển hiu logo Starbucks trên cửa. Hin ti đã hoàn thin phần ln ni thất, tr mt số tầng cao. Toàn b d án d kiến s hoàn thành vào tháng 8 năm nay.

2/2019

Hunter Street:

- Tòa nhà đã hoàn thin và có giấy chng nhn lưu trú.

- Người mua đã dn đến ở.

27th Street:

- Tiến đ chm hơn do thi tiết lnh.

- Có khoảng 40 công nhân.

- Phần ngoi thất của tòa nhà đã gần hoàn thin. Kính cửa sổ đang được lắp đt.

- Palăng đã được tháo d và thang máy đang hot đng xuyên suốt tòa nhà vi TCO.

- T tầng 2-15, các căn h cơ bản đã hoàn thin. Hin ti, h đang hoàn thin nhng bước cuối cùng t tầng 3 trở lên. Các thiết b đã được lắp đt ti các tầng thấp hơn.

- Các phòng tin ích của tòa nhà đang được hoàn thin. Th đin và th ống nước đang kiểm tra h thống.

- H cho biết s kiểm tra tòa nhà và h thống báo cháy trong 2 tháng.

- D kiến hoàn thành vào mùa hè. TCO có thể sẵn sàng vào mùa thu.

1/2019

Hunter Street:

- Tòa nhà đã hoàn thin và đã có giấy chng nhn lưu trú.

27th Street:

- D kiến s hoàn thành vào Quý 1/2019.

- Đã hoàn thành xây dng toàn b các căn h t tầng 2-14.

- Các công nhân đang trang trí ni thất ti tầng 16-18. Vic phân vùng và khung ni thất được d kiến s sm hoàn thành ti các tầng 15, 17 và 19.

- Đã lắp thang máy, đin nước tầng 18.

4/2018

Hunter Street:

- Tòa nhà đã hoàn thin và đang xin cấp giấy chng nhn lưu trú.

- Modern Spaces đang tiếp th các chung cư trong tòa nhà.

27th Street:

- Tiến đ có s tiến b đáng kể.

- Có hơn 80 công nhân ở công trường.

- Hoàn thin kết cấu thượng tầng và vách ngăn. CMU đang tiến dần lên các tầng trên.

- Tất cả các ống giàn giáo được dng lên mái nhà để bảo v các mảnh v không rơi ra phía sau khu vc xây dng. Palăng đã được thiết lp và có thể lên đến tầng 20. Đường ray thang máy được lắp đt trên mái.

- Cửa sổ được lắp đt đến tầng 12 và khung được gi ti tầng 15.

- Vách ngăn và khung ni thất được lắp đt đến tầng 12, tấm thch cao đến tầng 11.

- Lắp đt bồn tắm và mt phần vòi sen đã lắp đt lên đến tầng 16. Gch phòng tắm được lát đến tầng 8.

12/2017

Hunter Street:

- Tòa nhà đã hoàn thin và đang xin cấp giấy chng nhn lưu trú.

- Modern Spaces đang tiếp th các chung cư trong tòa nhà.

27th Street:

- Tiến đ có s tiến b đáng kể.

- Có khoảng 30 công nhân đang ở công trường.

- Đang tiến thành lắp đt mái và cầu thang phía Đông của tòa nhà.

- Ống giàn giáo được dng lên tầng 20 để bảo về các mảnh v không b rơi ra. Lưới ngang đã được lắp đt trên tầng 13. Palăng đã được thiết lp và có thể hot đng đến tầng 20. Công trình chống thấm ngoi thất lên đến tầng 11.

- Cửa sổ đã được giao đt 1 ti công trường.

- Đường ống phun nước chính dẫn đến tầng 19, ống nước dẫn đến tầng 15 và công trình cơ khí phòng tắm đến tầng 14.

- Đã lắp đt bồn tắm lên tầng 6. 

10/2017

Hunter Street:

- Cơ cấu cơ bản của tòa nhà đã được hoàn thin. Sảnh và tường bên ngoài tòa nhà vẫn đang được hoàn thành.

- Các thiết b ngoi tr máy git và máy sấy đã được thiết lp.

- Tầng 2 đang được sử dng để cha vt liu xây dng và mt số mc đích khác.

- D kiến s hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Nhà phát triển đã được s chấp thun của AG cho kế hoch chào bán căn h và s có mt trên th trường vào cuối năm nay.

27th Street:

- Tiến đ xây dng tiến b đáng kể.

- Có khoảng 60 công nhân.

- Đang thi công đến tầng 12-13 (tổng 20 tầng cng vi mái và vách ngăn)

- Ống giàn giáo được lắp dng lên đến tầng 11. Lưới ngang cũng đã được lắp đt trên tầng 10. Palăng đã được thiết lp và có thể hot đng đến tầng 10. Công tác chống thấm ngoi thất lên đến tầng 3.

- Vách ngăn và khung ni thất đang tiến hành đến tầng 6 và s tiến hành thi công tầng 7 trong tháng này. S hoàn thin sau khi d bỏ phần bê tông.

- Ống phun nước chính và h thống ống nước được lắp đt đến tầng 10, và công trình cơ khí phòng tắm đến tầng 8.

- Đin đã được nối lên đến tầng 3, và đin tm thi lên đến tầng 11.

- Đã lắp đt bồn tắm lên đến tầng 4. D kiến hoàn thành cấu trúc tòa nhà vào cuối năm nay.

6/2017

Hunter Street:

- Có hơn 10 công nhân ti công trường.

- Mt tiền đang được hoàn thin.

- Cơ đin, h thống ông nước cơ bản đã được hoàn thin. Đèn đã bắt đầu được lắp đt trong phòng tắm.

- Tất cả các tin ích đã được thiết lp trong tầng hầm. Nguồn đin tm thi đang chy.

- Đã bắt đầu lát sàn mi.

- Đang hoàn thin phòng tắm t tầng trên xuống.

- Đang hoàn thin thang máy.

- Mái nhà được chống thấm và có 2 lò hơi trong phòng lò hơi trên sân thượng.

- D kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay.

27th Street:

- Phần móng đã hoàn thành.

- Theo Albert nói, h đã b chủ tòa nhà phía sau làm chm li tiến đ để bảo v mái nhà. H đang đàm phán để đi đến thỏa thun.

3/2017

Hunter Street:

- Có hơn 20 công nhân ti công trường.

- Cơ đin, ống nước đang thi công ti tầng 8. Đã tm thi có đin.

- Khung đã được lắp đến tầng 8.

- Cửa sổ đã được lắp đt t tầng 3 lên đến tầng 8 ở các mt của tòa nhà; cửa sổ được gi ti công trường.

- Mái đã được làm chống thấm và hin đang được sơn.

- Vỏ bồn tắm được lắp đt trong phòng tắm.

27th Street:

- Chỉ có mt người giám sát và công nhân trên công trường; do thi tiết lnh nên vic đổ bê tông vẫn chưa được tiếp tc. Phần móng gần như đã hoàn thành, ngoi tr mt phần bc tường móng ở phía đông của khu nhà và ván khuôn cho tầng hầm đang được lắp dng. H s tăng tiến đ cho vic xây dng thượng tầng. 

2/2017

Hunter Street:

- Có khoảng 10 công nhân. Phần thượng tầng tòa nhà đã hoàn thin. Cơ khí, đin và h thống ống nước đang lắp đt đến tầng 7. Khung ni thất cũng đã lên đến tầng 7. Đa số cửa sổ (sản xuất ti Đc) đã được chuyển đến kho ở Thành Phố Long Island. Công ty cửa sổ đã cử mt đi din đến giám sát vic lắp đt cửa sổ. Xây dng s được hoàn thành vào mùa thu năm nay.

27th Street:

- Lions Group đang hoàn thành phần móng còn li, s được hoàn thành trong 2 tuần. Tiến đ đang b trì hoãn do tình trng đất dưới lòng đất và năng lc kém của nhà thầu ph kết cấu thượng tầng. Albert đã thuê ph mi để thúc đẩy tiến đ.

10/2016

Hunter Street:

- Cấu trúc thượng tầng của tòa nhà đã xong đến tầng 3. Vt liu xây dng lưu tr ti công trường. Mt số công nhân đã phải dng vic vì lnh ngng vic được đưa ra. Nhà phát triển cho biết đang làm vic để nâng giá tòa nhà, và cho biết h s hoàn thành cấu trúc tòa nhà vào cuối năm nay.

27th Street:

- Vic đóng cc và phần móng gần hoàn thành, s xong trong tháng này.

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.