ARCFE Nhóm 9 – One LIC

I-526 đã được chấp thun; I-924 đã được chấp thun

GII THIU

ARCFE Group 9 LLC được thành lp vào tháng 8/2016 vi mc đích huy đng vốn đầu tư lên đến $15 triu USD cho mt d án được chấp thun theo quy đnh của chương trình đầu tư đnh cư EB-5. Vốn được chia thành hai phần:

1.  Khoản vay $5 triu USD cho Jackson Hunter LLC (d án A) để xây dng tòa nhà cho thuê nhà ở 8 tầng vi 15 căn h và nằm tại 42-83 Hunter Street, TP. Long Island, New York 11101;

2.  Đầu tư vốn cổ phần ưu tiên $10 triu USD vào 27th Street LLC (d án B, cùng vi d án A). Khoản vay được đảm bảo bng thế chấp đầu tiên trên d án A và bảo lãnh cá nhân của nhà phát triển. Vic khai qut cả hai tòa nhà bắt đầu vào tháng 6/20115 và đã hoàn thành vào tháng 3/2020.

HÌNH ẢNH D ÁN

NHÀ PHÁT TRIỂN D ÁN

D án A và d án B đang được phát triển bi Lions Group. Ông Albert Shirian và Ramin Shirian thành lp Lions Group vào năm 1984. Kể t khi thành lp, h đã tích cc tham gia đầu tư và phát triển bất đng sản ở Long Island và TP. New York. H đã xây dng nhng ngôi nhà ln ở ngoi ô sang trng và chất lượng cao ở nhng khu vc uy tín ở B Bắc của Long Island, cũng như các d án chung cư cao cấp dành cho gia đình có 1-4 người, nhiều gia đình ở các khu vc khác nhau của Queens, đc bit là TP. Long Island, và Qun Nassau. Các d án s được phát triển vi s hp tác của các chuyên gia sau:

Kiến trúc sư:

MY Architect PC và Raymond Chan Architect

Lions Group sử dng mt đi ngũ chuyên gia tài năng và giàu kinh nghim để hỗ tr cả hai d án. MY Architect PC là cơ quan kiến trúc cung cấp các thiết kế kiến trúc và k thut cho d án phố Hunter (d án A). Kiến trúc sư Raymond Chan và đi ngũ ni b của Ông ấy được thuê để cung cấp các thiết kế kiến trúc và k thut cho d án phố 27 (d án B). Vi v trí đắc đa của các khu vc phát triển và nhu cầu không gian dân cư mnh m ti TP. Long Island, hai d án s được coi là thành công khi hoàn thành.

Chủ thầu:

The Lions Group II LLC

Được thành lp bởi Albert Shirian và Ramin Shirian vào năm 2005, Lions Group II LLC là chi nhánh xây dng của Lions Group II LLC để phát triển d án A và d án B và được hỗ tr bởi các đi chuyên nghip ni b của Lions Group II LLC.

CẤU TRÚC VỐN D ÁN

Capital structure

Tổng vốn đầu tư

$67,600,000  

Vốn nhà phát triển dự án

$27,500,000 USD (41%)

Vốn vay ngân hàng 

$25,100,000 (37%)

Vốn EB-5 

$15,000,000 (22%)

TO VIC LÀM

Công vic s được to ra trong quá trình xây dng và là kết quả của các hot đng liên tc quản lý và bảo trì tài sản sau đó. Phân tích của nhà kinh tế Michael Kester tính toán rng tổng công 467,2 vic làm s được to ra – 402,1 vic làm s được to ra t các dch v k thut kiến trúc và chi phí xây dng cng, và 65,1 vic làm t các hot đng đang thc hin của các d án (cho thuê, quản lý và bảo trì). Điều này chuyển thành hơn 15,56 vic làm cho mỗi Nhà Đầu Tư EB-5.

30

300

467

Tổng số nhà đầu tư

Số lượng vic làm bắt buc

Số lượng vic làm d kiến

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.