Nhóm 12 – Dự án Jackson

3/2022

Dự án Jackson đang tiếp tục được xây dựng.

12/2021

Cấu trúc trên mặt đất của Jackson đã hoàn thành. Việc xây dựng sẽ tiếp tục vào năm 2022.

11/2019

Cấu trúc thượng tầng đã được xây dng lên đến tầng 7.

8/2019

 • Toàn b phần móng đã hoàn thành.
 • Cấu trúc thượng tầng đã được xây dng lên đến tầng 2.

5/2019

 • D án đã được đng thổ t Quý 2/2018.
 • Phần móng đã hoàn thành 100%. Công vic nền tảng đã được hoàn thành.
 • Đã hoàn thành vic đóng cc móng.

1/2019

 • D án đã được đng thổ t Quý 2/2018.
 • Phần móng đã hoàn thành 100%. Công vic nền tảng đã được hoàn thành.
 • Đã hoàn thành vic đóng cc móng.

10/2018

 • D án đã được đng thổ t Quý 2/2018.
 • Phần móng đã hoàn thành 70%. Công vic nền tảng đã được thc hin.
 • Vic đóng cc móng đã được lên kế hoch.

7/2018

 • D án đã được đng thổ t Quý 2/2018.
 • Công vic nền móng đã được bắt đầu.

12/2017

 • Công trường đang được chuẩn b để bắt đầu thi công vào đầu tháng 1.
 • Tất cả các thiết b giám sát an toàn đã được lắp đt trên các tòa nhà khu vc gần và đường hầm MTA dưới lòng đất.
 • Đồng thi, nhà thầu Lions group đang làm thủ tc rút giấy phép lao đng.

9/2017

 • Gói bảo hiểm d án đã được MTA phê duyt;
 • 3 cảm biến theo dõi đ rung bng tay đã được lắp đt trên đường hầm MTA;
 • Theo DOB, nhà phát triển đã sửa đổi kế hoch an toàn đa điểm của h cho phù hp và d kiến s rút giấy phép SOE vào tháng 10.

6/2017

Công vic phá d đã được hoàn thành vào đầu năm nay và đã được DOB cho phép. Hin ti, nhà thầu đang thi công chống thấm tường ngoài các công trình lân cn. Nhóm Lions, GC của chúng tôi, đang làm vic siêng năng để xin giấy phép lao đng cho d án. H đt mc tiêu đng thổ vào cuối tháng Bảy hoc đầu tháng Tám.

3/2017

Vào ngày thăm đa điểm, tiến đ phá d đang tăng lên kể t lần cuối thăm công trường. Cấu trúc tầng 2 của 27-49 Jackson gần như b d bỏ và vic phá d ti 27-51 Jackson Ave đã xuống ti tầng trt. H s loi bỏ tất cả các cấu trúc vào tuần ti. Chúng tôi s hoàn thành nó trong hai tuần nếu mi th suôn sẻ.

12/2016

Vào ngày thăm đa điểm, tiến đ phá d đang tăng lên kể t lần cuối thăm công trường. Cấu trúc tầng 2 của 27-49 Jackson gần như b d bỏ và vic phá d ti 27-51 Jackson Ave đã xuống ti tầng trt. H s loi bỏ tất cả các cấu trúc vào tuần ti. Chúng tôi s hoàn thành nó trong hai tuần nếu mi th suôn sẻ.

10/2016

Đến ngày 20/10/2016, giấy phép phá d công trình cũ đã được phê duyt. Tổng thầu đã xây dng xong hàng rào an toàn. Vic phá d đã sẵn sàng để thc hin.

12/2015

D kiến s nhn được giấy phép lao đng để bắt đầu phá d tòa nhà Jackson vào 1/2016.

6/2015

Tổng thầu hin đang chuẩn b xin giấy phép lao đng để bắt đầu phá d tòa nhà cũ ở chung cư Jackson.